GLIMT recovery senter med ny nettside og nytt tilbud i Covid-19 tider

Ny nettside skal gjøre GLIMT recovery senter mer tilgjengelig og åpent. Det er daglig sofamøter gjennom videokonferanse på ZOOM, og nå også tilgjengelig via live chat på deres nettsider. GLIM recoverysenter gir i disse covid-19 tider tilbud musikk lytte gruppe, felles filmvisning og kommentar på live chat, lyttegruppe Det er planer om mindfullness session. Sosial…

Les mer

Forskningskurs – Utsatt!

Cuneyt Guzey (t.v.) og Einar Vedul-Kjelsås (t.h), er forskere ved AFFU/NTNU Du er velkommen til å søke opptak til kurset:  Påmeldingsskjema Bruker-Elf er et kurs for deg som er nysgjerrig på hva medisinsk forskning er og kanskje vurderer å kvalifisere deg til å delta i forskningsprosjekter. Du vil blant annet få en innføring i hvordan…

Les mer

Recoverynettverk i Midt-Norge

Hvordan kan vi definere det smertefulle i livet? Torsdag 12.09.2019 var det regional samling for recoverynettverk i Midt-Norge for å sette recovery på dagsorden. Samlingen ble avholdt i samarbeid mellom KBT, Vårres, NAPHA og Trondheim kommune. Sammen med 5 andre regionale sentre satser KBT å etablere recoveryknytepunkt for å styrke utviklingen av recovery. Flere og…

Les mer

Interregprosjekt til KBT om «Tidlig innsats» overfor ungdom

Bilde: Fra venstre: styreleder i KBT Karl Johan Johansen, daglig leder Dagfinn Bjørgen og prosjektleder Rolf Mollan. KBT skal i samarbeid med Braive AS gjennomføre en studie av hvordan et digitalt hjelpesystem kan bidra til tidligere og raskere hjelp for ungdom i forhold til psykisk helse. I prosjektet skal systemet til Braive testes ut i…

Les mer

Framtidskonferansen i Stockholm

Organisasjonen NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Sverige har arbeidet med å utvikle et opplæringsprogram for implementering av PEER (Personlig Egenerfaren Resurs) tilsvarende erfaringskonsulent i Norge. NSPH er et nettverk som ble startet i 2007, og består i dag av 13 medlemsorganisasjoner. De har arbeidet systematisk med implementeringen av erfaringskonsulenter i Sverige. I går ble…

Les mer

Medisinfri behandling – Fellesaksjonens krav

KBT var i dag 20. mars og i går 19. mars til stede på interregional nettverkssamling for de medisinfrie tilbudene. KBT la fram foreløpige resultater av vår sammenstilling av de medisinfrie tilbudene. Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp ved Bjørg Njaa (bildet) holdt foredrag om bakgrunnen for fellesaksjonens krav til etablering av medisinfrie tilbud. Fellesaksjonen presiserte at de…

Les mer

Dialogmøte om innovasjon og tjenesteutvikling – Trondheim kommune

KBT og Trondheim kommunes brukerpanel har i dag hatt dialogmøte med Enhet for psykisk helse og rus, Enhet for rustjenester og Enhet for botiltak og treffsted for psykisk helse i Trondheim kommune. En sentral diskusjon på møtet var hvordan man kan få til mer differensierte boliger tilpasset folks ulike behov, samtidig som det blir rom for…

Les mer