Hvordan oppleves det å bli innlagt?

Marian Ådnanes

Heidi Westerlund

KBT Midt-Norge er for tiden inne i et samarbeid med SINTEF Helse om et europeisk forskningsprosjekt som omhandler brukererfaringer med innleggelse i psykisk helsevern.
Vi søker deg som kan ha interesse av å dele dine erfaringer med dette til et fokusgruppeintervju i februar.

Marian Ådnanes (bildet til venstre), som er forskningsleder i SINTEF Helse, søker med dette personer som har opplevd det å ha flere innleggelser i psykisk helsevern. I prosjektet er vi interessert i å få vite mer om hvilke positive og negative opplevelser folk som har erfaring fra innleggelser legger vekt på.

Det vil gjøres et gruppeintervju med mellom 6 – 8 deltakere. Intervjuene gjennomføres av SINTEFs Marian Ådnanes og KBT Midt-Norges Heidi Westerlund (bildet til høyre).

Intervjuet vil finne sted i KBT Midt-Norges lokaler i Olav Tryggvasonsgate 8 – 10, Trondheim.

Dersom du er interessert i å delta, vennligst ta kontakt med:

Marian Ådnanes:

E-post: marian.adnanes@sintef.no

Telefon: 915 79 269

eller

Heidi Westerlund:

E-post: post@kbtkompetanse.no

Telefon: 406 05 996