Konferanse om rus og psykisk helse, Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Vi er midt i perioden av opptrappingsplanen for rusfeltet. Hva har vi lyktes med, og hva blir viktige innsatsområder i siste del av planperioden?

Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i samarbeid med kompetansesentrene NAPHA, KoRus, RVTS og KBT, brukerorganisasjonene RIO og Mental helse, NAV Trøndelag og Trondheim kommune.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke åpner konferansen.

Her kan du laste ned program for konferansen 29.11.18.

Målgruppe

Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen.

Når

Torsdag 29. november 2018

Kl. 08:30-15:15

Hvor

Scandic Hell, Stjørdal

Påmelding

Påmelding gjøres på Fylkesmannen i Trøndelags nettsider.

Kontaktpersoner

Ingunn Flakne Solberg
fmtlifs@fylkesmannen.no
Tlf: 73 19 91 37 / 482 77 192

Unni Helene Røstad Pedersen
fmtlupe@fylkesmannen.no
Tlf: 74 16 81 68

Pris

Konferansen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke vil møte, vil du bli fakturert med kr. 650,- (Kostnad dagpakke).

Fylkesmannen betaler overnatting for deltakere som har reisevei to timer eller mer. Reiseutgifter må dekkes av den enkelte kommune.