Recovery: bedre samarbeid gir bedre behandling

08.11.18 var det duket for første samling i Recovery-nettverk i Midt-Norge. Over 60 deltakere fra psykisk helse- og rustjenester i kommuner, DPS og brukermiljø kom med forventninger om inspirasjon, diskusjon og faglig kompetanseheving om recoveryorienterte praksiser. Nettverket var et initiativ fra KBT i samarbeid med NAPHA og Trondheim kommune. I motsetning til den tradisjonelle medisinske…

Les mer

Konferanse om rus og psykisk helse, Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Vi er midt i perioden av opptrappingsplanen for rusfeltet. Hva har vi lyktes med, og hva blir viktige innsatsområder i siste del av planperioden? Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i samarbeid med kompetansesentrene NAPHA, KoRus, RVTS og KBT, brukerorganisasjonene RIO og Mental helse, NAV Trøndelag og Trondheim kommune. Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke åpner konferansen. Her kan du laste…

Les mer

Innovasjon i samhandling med barn og unge

  Den 12. september var det klart for tredje samling i KS` læringsnettverk «God samhandling med barn og unge» for kommunener fra hele landet på Værnes. Formålet med læringsnettverket er å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger, og tema for dagen var innovasjon og kreativt arbeid – hvordan kan kommunene tenke…

Les mer