Kurs i Recovery

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling inviterer til kurs i Recovery den 3. og 31. mai 2022

Kurset vil arrangeres digitalt, men med mulighet for å møte opp i våre lokaler i Trondheim

Bilde av gruppearbeid fra kurs i journalføring

Kurset bygger på grunnleggende kjennskap til tenkning og praksis om recovery tilnærminger.  Vi tar dette et skritt videre ved at det blir gitt en oversikt over ulike recovery tilnærminger og utviklingstrender innen recoveryfeltet i et kritisk perspektiv. Kurset gir en innføring i hvordan det praktisk kan jobbes recovery orientert i utvalgte kontekster på individ-, gruppe- og tjenestenivå. Avslutningsvis presenteres også noen tanker om utvikling av recovery som rammeverk videre framover.

Mål med kurset:

Deltakerne skal få en utvidet forståelse av recovery som begrep, teori og praksis og bli i stand til å delta i en kritisk dialog om recovery. Videre skal de få kjennskap til relevante redskaper og kunne bruke disse i recovery-orientert arbeid.

Hovedtemaer

  • Introduksjon til en utvidet forståelse av recovery
  • Ulike tilnærminger til recovery
  • Kritiske perspektiver på recovery
  • Redskaper for praktisk recovery orientert arbeid
  • Videreutvikling av recovery orientering i teori og praksis

Program

Kursdag 1 - tirsdag 3. mai klokken 9-12

 

Introduksjon til en utvidet forståelse av recovery

Verdigrunnlag, kunnskapsstatus, teori, begreper og praksis om recovery.

Ulike tilnærminger til recovery

Recovery i ulike betydninger og inndelinger innen psykisk helse kan spores tilbake til 1830-tallet. I årenes løp har anvendelsen av recovery utviklet seg. I dag og det finnes flere parallelle forståelser og retninger.

På kurset vektlegger vi at deltakerne skal få et overblikk og utvikling og retninger  av recovery.

Kritiske perspektiver på recovery

Selv om recovery som begrep og tilnærming har blitt godt mottatt i mange fagmiljøer, kan det også reises kritiske perspektiver til recovery som rammeverk og hvordan det har blitt introdusert i noen sammenhenger. Vi er opptatt av å også formidle fagkritisk kunnskap. Det er viktig for de som arbeider recovery orientert å kjenne til denne.

Gruppearbeid

 

Recoveryorientert arbeid i praksis - Glimt Recoverysenter

 

Kursdag 2 - tirsdag 31. mai, klokken 9-12 (utsatt fra 4. mai)

 

Redskaper for praktisk recoveryorientert arbeid

Hva betyr det i praksis å jobbe recoveryorientert? De gis oversikt over tenkning og praksis innen ulike tilnærminger; Individrettet-, grupperettet- og samfunnsrettet arbeid. Gjennomgangen inkluderer også noen utvalgte redskaper som kan anvendes i recovery orientert arbeid.

 

 Videreutvikling av recoveryorientering i teori og praksis

Å arbeide recovery orientert er å ta del i tilnærminger og nettverk som er i stadig utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Noen eksempler på nettverk, aktører, tilnærminger og tanker om retningen på denne utviklingen.

 

 

Kursavgift

Påmelding for brukerorganisasjoner og bedrifter kroner 600.-

Påmelding for privatpersoner kroner 200,-

Har du noen spørsmål om kurset, kan du ta kontakt med Stian Pedersen på e-post stian.pedersen@kbtkompetanse.no, eller på telefon 73 84 23 75