Nasjonal konferanse for Recovery utsatt til september

Tekstplakat

Ingenting om oss uten oss utsatt til 6.-7. september 2022

Vi hadde gledet oss til å møte recovery-Norge på konferansen Ingenting om oss uten oss 16.-17. februar. Nå er det bestemt at konferansen flyttes til 6.-7. september, på grunn av situasjonen rundt den pågående pandemien og begrensinger rundt hvor mange som kan samles. Derfor ser vi nå fram til høsten, og håper vi møtes på Gardermoen. Mer informasjon om oppdatert program og påmelding kommer etter hvert.

Les mer på recoveryknutepunkt.no

Gratis webinar 16. februar

Selv om den fysiske konferansen er flyttet, blir det likevel mulighet til å få litt inspirasjon rundt recovery den 16. februar. Da arrangeres det nemlig et digitalt seminar med et ørlite utvalg fra det opprinnelige programmet. Etter seminaret blir det politisk samtale- mer informasjon om dette kommer.

Program for webinar om Recovery:

12.00: Digitalt seminar

1. Sosial ulikhet, stigma og fattigdom:

Recoveryhjelpa i Sandnes og Elisabeth Høyland, Mestringsenheten, Sandnes kommune.

2. Utdanning, arbeid og aktivitet:

Fra levde erfaringer til kompetanse. Erfaringsskolen i Oslo. Thor Øystein Langsholt og Elin Sundsbarm, Oslo kommune, Helseetaten. 

3. Menneskerettigheter og praksiser i psykisk helse- og rusfeltet:

Psykisk helse, medborgerskap og menneskerettigheter. Henning Pettersen, Høgskolen i Innlandet.

 

14.00: Politisk samtale (mer informasjon kommer)

Gratis påmelding til webinar 16. februar klokken 12-15

Tekstplakat - webinar 16. februar