Digitalt kurs om IMR – Illness Management Recovery

Illustrasjonsbilde

Ved KBT Fagskole ble det i vår tilbudt en innføring i IMR. Dette ble svært populært, og studentene ytret ønske om en mer grundig opplæring i IMR. Derfor lanserer vi nå et 2-dagers kurs med grunnopplæring for IMR-terapeuter. For å bli IMR-terapeut kreves blant annet 1 år med veiledning fra en godkjent veileder. Les mer om dette hos IMR-nettverket.

Kurset er tilgjengelig både for uteksaminerte studenterved KBT Fagskole, nye studenter og andre med interesse for IMR. Som kursholder har vi fått med spesialpsykolog Kristin Heiervang.

På IMR-nettverket sin nettside kan vi lese at

 

IMR er et behandlingsprogram som skal gi brukere håp og økt livskvalitet gjennom læring av metoder for å redusere tilbakefall samt å skape mestring. Behandlingen fremmer pasientenes egne mestringsstrategier og tilfriskning og gir opplæring i flere kunnskapsbaserte mestringsstrategier.

 

Kursinformasjon - Innføring i IMR-metodikken

På IMR-kurset tar vi for oss

 • Det faglige grunnlaget for IMR
 • Bruk av IMR i helsetjenesten
 • Hvem kan benytte seg av IMR

Kurset passer for alle som jobber recoveryorientert. Både innen psykisk helse og rus, og andre former for rehabilitering.

Målet er å utdanne psykisk helsearbeidere til å kunne anvende IMR i behandlingen og helst IMR-gruppebehandling. Kursdeltakerne skal kunne teorien som ligger bak IMR, lære å ta i bruk metoden slik den er beskrevet i manualen og gjennomgå praktiske øvelser.

Undervisningen inneholder blant annet:

 • Bakgrunn og teori om IMR
 • Forskningsresultater
 • Teori om recovery - medvirkning og mestring
 • Gjennomgang av
  • De 5 virksomme komponentene i IMR : psykoedukasjon, mestre ferdigheter, øke sosial kompetanse, hindre tilbakefall og riktig medisinbruk (hvis en bruker medisiner)
  • Teoriene som anvendes: Motiverende intervju, kognitiv terapi, psykoedukative strategier.
  • Programmet: overordnet mål, målgruppe, format og tilfriskningsmål.
  • Modulene med vekt på første modul og fokus på målsetting.
  • Stress-sårbarhetsmodellen
 • Praktiske oppgaver
 • Formidling av erfaring fra en tidligere IMR-kursdeltaker

To dagers kurs vil sammen med bruk av IMR under veiledning gjennom et år kunne gi godkjenning som IMR-terapeut. Detaljer om krav til godkjenning ligger på www.imr-nettverket.no Det oppfordres til å titte på de ulike modulene på samme nettsted før kurset.

Kurset vil bli arrangert digitalt over to dager.

Kursdager:

 • onsdag 27. oktober  klokken 09.00-15.00
 • onsdag 3. november

Kursholdere

Kristin Heiervang, forsker og spesialpsykolog. Kristin Sverdvik Heiervang er seniorforsker, psykolog Phd og leder forskningsgruppen «Psykisk helse, behandling og implementering» ved Akershus Universitetssykehus. Hun er ansvarlig for implementeringen av IMR i seks helseforetak i prosjektet Bedre Psykosebehandling. Hun har arbeidet ved FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus siden 2009 og har en bistilling ved Senter for medisinsk etikk ved UiO. Hennes forskningsområder inkluderer psykososial behandling ved alvorlige psykiske lidelser, implementering av kunnskapsbaserte praksiser, oppsøkende behandlingsteam (ACT-team), implementering og bruk av IMR, samhandling , kvalitet på tjenester og pasient- og pårørendeerfaringer. Hun er prosjektleder for forskningen på medisinfri behandling ved Ahus og ansvarlig for implementering av familiesamarbeid i fem helseforetak i prosjektet Bedre Pårørendesamarbeid.

Kristin Heiervang (bilde)

Tone Winnem, fagutvikler i Recoverystiftelsen, har vært med i etableringen av stiftelsen siden juni 2021. Hun har vært med i styret i IMR-nettverket siden det ble etablert i 2017. I 2018 ble hun ansatt i Recoveryakademiet, hatt ansvar for ulike recoveryorienterte prosjekter. Tone har tidligere erfaring som pedagog og ulike stillinger som mellomleder. Hun har også selv kjent på utfordringer i livet, grunnet egne psykiske helseproblemer. Har selv vært deltager i IMR-grupper i regi av psykiske helsetjenester i egen hjemkommune.

Tone Winnem (bilde)

Kristine Omvik Bråten har jobbet pasientnært og som IMR- ansvarlig i Recoveryakademiet siden 2016, og har i dag stillingen som Fagutvikler i Recoverystiftelsen. Hun har pedagogisk utdanning, og erfaringskompetanse som pårørende.

Kristine Omvik Bråten (bilde)

Karl Johan Johansen, rektor KBT fagskole, har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. Karl Johan har vært prosjektleder på norsk side i et samarbeidsprosjekt med canadiske partnere “om sammenligning av rammebetingelser og politikk for erfaringskonsulenter”.

Karl Johan Johansen

Har du noen spørsmål angående kurset kan du ta kontakt med

Stian Pedersen på epost eller telefon 73 84 23 75

 

Påmelding til IMR-kurs

For studenter og alumni-studenter ved KBT Fagskole er kurset gratis. Dere får egen informasjon om påmelding.

For andre som ønsker å ta dette kurset, koster det 1000,- kroner.