Digitalt kurs om IMR – Illness Management Recovery

Illustrasjonsbilde

Ved KBT Fagskole ble det i vår tilbudt en innføring i IMR. Dette ble svært populært, og studentene ytret ønske om en mer grundig opplæring i IMR. Derfor lanserer vi nå et 2-dagers kurs med grunnopplæring for IMR-terapeuter. For å bli IMR-terapeut kreves blant annet 1 år med veiledning fra en godkjent veileder. Les mer om dette hos IMR-nettverket.

Kurset er tilgjengelig både for uteksaminerte studenterved KBT Fagskole, nye studenter og andre med interesse for IMR. Som kursholder har vi fått med spesialpsykolog Kristin Heiervang.

På IMR-nettverket sin nettside kan vi lese at

 

IMR er et behandlingsprogram som skal gi brukere håp og økt livskvalitet gjennom læring av metoder for å redusere tilbakefall samt å skape mestring. Behandlingen fremmer pasientenes egne mestringsstrategier og tilfriskning og gir opplæring i flere kunnskapsbaserte mestringsstrategier.

 

Kursinformasjon - Innføring i IMR-metodikken

På IMR-kurset tar vi for oss

  • Det faglige grunnlaget for IMR
  • Bruk av IMR i helsetjenesten
  • Hvem kan benytte seg av IMR

Kurset passer for alle som jobber recoveryorientert. Både innen psykisk helse og rus, og andre former for rehabilitering.

Kurset vil bli arrangert digitalt over to dager.

Kursdager:

  • onsdag 27. oktober  klokken 09.00-15.00
  • (dato kommer)

Kursholdere

Kristin Heiervang, forsker og spesialpsykolog. Kristin Heiervang er forsker ved Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Hun er forfatter på en lang rekke publikasjoner innen tema som psykisk helse, recovery og IMR.

Karl Johan Johansen, rektor KBT fagskole, har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. Karl Johan har vært prosjektleder på norsk side i et samarbeidsprosjekt med canadiske partnere “om sammenligning av rammebetingelser og politikk for erfaringskonsulenter”.

Karl Johan Johansen (bilde)

Påmelding til IMR-kurs

For studenter og alumni-studenter ved KBT Fagskole er kurset gratis. Dere får egen informasjon om påmelding.

For andre som ønsker å ta dette kurset, koster det 1000,- kroner.