Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Velkommen til Lillehammer 9.-10. november 2021

I samarbeid med Rådet for psykisk helse, Høgskolen i Innlandet og FoU-avdelingen ved Vestre Viken HF, arrangerer vi konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling i november.

Mange har allerede lang erfaring på området, mens andre er helt i startgropen. Programmet er spekket med foredrag om hvordan god og nyttig brukerinvolvering kan gjennomføres. Vi inviterer både deg med erfaringsbakgrunn og deg med forskningbakgrunn - og du som har begge deler.

 

  • Bli kjent med nye innfallsvinkler og metoder
  • Bli inspirert av hvordan andre harløst prosjekter
  • Bli med i diskusjonen om hva som skal til for at det blir bra forskning og fagutviking av det