Stillingsutlysning: erfaringsmedarbeider i mestringsteam?

Har du selv opplevd psykisk helseproblemer, med eller uten utfordringer knyttet til rus? Vet du hvordan det er å motta hjelp for psykisk helse- og/eller rusproblemer? Vi søker erfaringsmedarbeidere! En erfaringsmedarbeider er en som selv har opplevd å slite med helseproblemer, og som ønsker å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre.

Yrket begynner å bli utbredt i Norge, men er fortsatt en forholdsvis ny profesjon. Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og Trondheim kommune etablerte høsten 2016 et felles prosjekt med ansettelser av erfaringsmedarbeidere i psykisk helse- og rustjenester i kommunen. Samarbeidet forlenges nå med flere nye stillinger. Prosjektet administreres av KBT, og KBT vil være den formelle arbeidsgiveren for erfaringsmedarbeiderne.

Erfaringsmedarbeiderne vil ha arbeidssted i Trondheim kommune og KBT. Det er nå ledig 1-2 stillinger som erfaringsmedarbeider i Mestringsteam, mellom 50 % til 100 % stilling. Mestringsteam er et ambulant team som yter helse- og sosialfaglige tjenester til personer med langvarige og sammensatte behov. Arbeidet er for tiden i dagtid med fleksitidsordning. Teamet tilbyr langvarig oppfølging av målgruppen og er fleksible med hensyn til intensiv og ambulant oppfølging. Teamet er tverrfaglig sammensatt og recovery-tenkningen står sentralt i teamets arbeid.


Arbeidsoppgaver for erfaringsmedarbeidere

 • Oppfølging av personer med alvorlig psykisk helse og rusutfordringer gjennom recoverybasert tilnærming
 • Daglige møter med teamet
 • Tverrfaglig samarbeid med kolleger i teamet
 • Representere håp, motivere og gi erfaringsbasert støtte og forståelse
 • Bidra til økt recoveryorientert praksis og fokus på brukermedvirkning
 • Bidra til at brukere av kommunale tjenester kan finne hverdag å trives med utfra egne mål og interesser.
 • Bidra til tjenesteinnovasjon i både KBT og Trondheim kommune
 • Jobbe i team og bidra i diskusjoner og refleksjoner

Kvalifikasjoner

 • Egenerfaringer fra å være pasient/bruker av tjenester innen rusfeltet og/eller psykisk helsefeltet
 • Være villig til å bruke egne erfaringer i refleksjon med brukere, kolleger og i teammøter.
 • Ønske og evne til å reflektere rundt egen prosess og kunne se egne erfaringer i et større perspektiv.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Noe datakunnskaper

Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse.


Personlige egenskaper

 • God evne til å samarbeide og være en lagspiller
 • Liker å motivere andre
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Punktlig og pålitelig
 • Er trygg, tydelig og forutsigbar i kommunikasjonen
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Refleksjon og veiledning i et godt arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling gjennom interne kurs og sertifisering.
 • Gode betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Om stillingen

Stillingstittel: Erfaringsmedarbeider

Sted: Trondheim

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Antall stillinger: 1-2, 1,5 årsverk

Arbeidsdager: Ukedager

Arbeidstid: Dagtid

Oppstart: Etter avtale


Søknad

Søknadsfrist: 31.01.2020

Send søknad til: soknad@kbtkompetanse.no

Det er 1,5 årsverk som skal fordeles, så angi gjerne ønsket %-stilling.


Kontaktpersoner

Kontaktperson: Guro Ulriksen

Stillingstittel: Avdelingsleder II:

Kontaktperson: Ingvild Kvisle

Stillingstittel: Adm. sekretær/prosjektkoordinator

E-post: ingvild.kvisle@kbtkompetanse.no