Har du selv opplevd psykisk helseproblemer, med eller uten utfordringer knyttet til rus? Vet du hvordan det er å motta hjelp for psykisk helse- og/eller rusproblemer? Vi søker erfaringsmedarbeidere! En erfaringsmedarbeider er en som selv har opplevd å slite med helseproblemer, og som ønsker å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre. Yrket begynner å…

Les mer

15. og 16. april hadde KBT besøk av Gillian Mulvale fra Canada i forbindelse med samarbeidsprosjektet «Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet». Den første dagen gikk vi gjennom ulike modeller for hvordan erfaringskonsulenttjenester er integrert i helsevesenet i begge land, om veiledning og opplæring av erfaringskonsulenter, og hvorvidt vi…

Les mer

Bilde: Fra venstre: Frida Rotlid, Maren Kjeldstad, Wigdis Helen Sæther, Li Anne Charlotta Söderhielm og Bjørnar Schei. I løpet av vinteren 2018/2019 har KBT vært med i utforming og vurdering av eksamen i emnet «Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering» på master-/videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved NTNU. Å sette brukerperspektivet på agendaen i utdanningen er et viktig…

Les mer

KBT jobber med å starte fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. Nå ønsker vi å invitere deg som er erfaringskonsulent til dialog og erfaringsutveksling. Hva er viktig å vite for en som er ny i rollen? Hvilke dilemma og utfordringer står man overfor? Er det ting du er kritisk til? Vi tror at…

Les mer

KBT arrangerer gratis Selvstyrkingskurs i Stjørdal fra 17. september! Selvstyrkingskurset er for alle som trenger verktøy for å hevde seg selv mer, og for å fungere bedre i relasjoner, og livet generelt. Påmelding Har du dårlig selvtillit? Er det utfordrende for deg å hevde deg? Har du vanskelig for å “ta tak” i livet? Trenger…

Les mer