Pårørende – en ressurs

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse – LPP inviterer mandag 27. august til kurset «Pårørende – en ressurs». Kurset tar for seg pårørendeprogrammet, pårørendes rettigheter, roller og belastninger, recovery og egenomsorg og erfaringsutveksling. Kurset arrangeres i samarbeid med Vårres regionalt brukerstyrt senter, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, NKS’ Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge,…

Les mer