Faglunsj: Gjenopprettende prosess og recovery

Recovery-begrepet er viktig for KBT, og mange som jobber innen psykisk helse og rusomsorg. I denne faglunsjen skal Anders B. Asphaug presentere noen ideer fra det som kalles gjenopprettende prosess for å se på paralleller og koblinger til recovery. Gjenopprettende prosess (Restorative Justice) er et svært viktig og innflytelsesrikt perspektiv fra rettstenking og konflikthåndtering. Konfliktrådet…

Les mer