Faglunsj: Gjenopprettende prosess og recovery

Recovery-begrepet er viktig for KBT, og mange som jobber innen psykisk helse og rusomsorg. I denne faglunsjen skal Anders B. Asphaug presentere noen ideer fra det som kalles gjenopprettende prosess for å se på paralleller og koblinger til recovery.

Gjenopprettende prosess (Restorative Justice) er et svært viktig og innflytelsesrikt perspektiv fra rettstenking og konflikthåndtering. Konfliktrådet er grunnlagt på denne filosofien, og det samme var fredsprosessen i Sør-Afrika etter apartheid.

Kanskje kan en diskusjon rundt disse to feltene gi innsikter som klargjør viktige tema rundt det å være menneske i vekst.

Litt om gjenopprettende prosesser

Hensikten med gjenopprettende prosesser er at de som eier konflikten skal få beholde sitt eierskap: den som har blitt krenket er aktivt med i prosessen med å gjenopprette sitt selvverd, og (hvis de ønsker det) relasjonen med den andre parten. På samme vis blir den som har gjort overtramp inkludert i prosessen.

Den som har gjort noe galt har veldig ofte behov for å gjøre opp for seg. I en gjenopprettende prosess kan de være med – sammen med alle som er påvirket av hendelsen – for å komme fram til en god løsning: en løsning hvor verdigheten for alle parter opprettes, og alle kan legge det som har skjedd bak seg.

Gjenopprettende prosess er med andre ord lagt opp for å ivareta både individets integritet og makt, OG deres behov for å bli inkludert i fellesskapet.  Dette er noe som også recovery-tenkningen legger vekt på.

Konflikter som ressurs

Hvorfor er det viktig for de som er i konflikt å beholde eierskapet i konflikten? Fordi når ting skjærer seg, betyr det at her er det noe å lære. Hvis vi selv kan løse konfliktene våre vil vi lære og vokse som mennesker i den prosessen.

Om man opererer med mellomledd (for eksempel advokater) kan det bli mindre tydelig hva slags konsekvenser ens handlinger har.  Vi lærer mest når vi kan snakke sammen ansikt-til-ansikt for å forstå hverandres perspektiver.

Hva skal til for at alle parter skal lære av slike situasjoner? Hva er tankesettet vi må ha for å få til en gjenopprettende prosess? I denne faglunsjen presenteres noen ideer fra feltet, og vi håper på en givende diskusjon etterpå.

Om faglunsjen

Tid: 8. juni kl. 11:30

Sted: Kjøpmannsgata 33, Trondheim

Pris: Gratis

Servering: Det serveres kaffe, te og noe å bite i

Facebook-event