Global Trigger Tools – Forbedring av psykiatrisk behandling

  Det er viktig at personer med brukererfaring deltar og påvirker der de kan. På den måten kan vi få et bedre helsevesen for dem det gjelder – nemlig pasienter, brukere og pårørende. Helseforetak i Norge er pålagt å måle forekomst av pasientskader, og innen somatikken bruker man verktøyet Global Trigger Tools. Metoden består av…

Les mer