Fra venstre: Ingvild M. Kvisle fra KBT Midt-Norge, Arne Okkenhaug, prosjektleder og rådgiver i Helse Nord-Trøndelag HF og Bodil Landstad, professor ved Mittuniversitetet og representant i prosjektets referansegruppe. Det er viktig at personer med brukererfaring deltar og påvirker der de kan. På den måten kan vi få et bedre helsevesen for dem det gjelder –…

Les mer