Bruker Spør Bruker-evaluering – Steinkjer kommune

I 2006 sa Steinkjer kommune seg villig til å være med på en pilotundersøkelse for Bruker Spør Bruker. Kommunen rekrutterte deltakere til intervjuer fra ulike tjenester innen psykisk helse. Intervjuene ble gjennomført med hjelp av en temaguide utarbeidet av prosessledere i Bruker Spør Bruker og ansatte kommunen. En av tilbakemeldingene fra brukerne av arbeidspraksistiltakene i…

Les mer