– Vi trenger ikke nok en profesjon som skal være eksperter

Nylig (26.-27.9.) ble nok et vellykket erfaringskonsulentkurs i regi av KBT gjennomført. Hovedtema for kurset var roller og funksjoner for erfaringskonsulenten, og også for arbeidsgivere og kolleger. Erfaringskonsulent ved UNN HF, Astrid Weber, la særlig vekt på at erfaringskonsulenter ikke må bli nok en profesjon som skal være eksperter. Istedet bør erfaringskonsulenter være medvandrere som…

Les mer

Bruker Spør Bruker-undersøkelse – Transport/Veien inn til ø-hjelpsinnleggelser i psykisk helsevern ved akuttposter i Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

På oppdrag av UNN HF ble det gjort en Bruker Spør Bruker-undersøkelse i prosjektet «Transport av alvorlig psykisk syke i UNN HF 2015/2016». Problemstillingen for evalueringen var: «Hva er pasienters erfaringer med tjenestene ved ø-hjelpsinnleggelse i psykisk helsevern?» (øyeblikkelig hjelpsinnleggelse). Lokalsykehus området til UNN HF dekker Troms og Ofoten, i tillegg har UNN psykiatrisk akuttpostfunksjon…

Les mer