– Vi trenger ikke nok en profesjon som skal være eksperter

Nylig (26.-27.9.) ble nok et vellykket erfaringskonsulentkurs i regi av KBT gjennomført. Hovedtema for kurset var roller og funksjoner for erfaringskonsulenten, og også for arbeidsgivere og kolleger.

Erfaringskonsulent ved UNN HF, Astrid Weber, la særlig vekt på at erfaringskonsulenter ikke må bli nok en profesjon som skal være eksperter. Istedet bør erfaringskonsulenter være medvandrere som først og fremst har fokus på å se brukeren. Som erfaringskonsulent er det dermed viktig å være ydmyk, for hvis man tror at man må være en ekspert med alle svarene, blir det vanskeligere å ta inn brukerens perspektiv.

Linda Garvik, erfaringskonsulent ved Bergen kommune og Solli DPS, brenner for at autonomi og samvalg skal være grunnleggende for all behandling. Fokus bør være på brukernes egne ressurser i et recoveryperspektiv, og at de bør få hjelp til å takle sosiale og økonomiske utfordringer.

Bilde: Linda Garvik innleder om erfaringer med å utøve erfaringskonsulentyrket.

Bilde: Linda Garvik innleder om erfaringer med å utøve erfaringskonsulentyrket.

Det kan være en utfordring å få til likeverdighet med de andre ansatte i rollen som erfaringskonsulent. Eva Mari Sæther, fagleder i Trondheim kommune, fokuserte på at en erfaringskonsulent må forberedes på å jobbe selvstendig. Det at erfaringskonsulenten både kan være primærkontakt og sekundærkontakt gjør at arbeidet varierer, men det er en utfordring å få brukt erfaringskonsulentens kompetanse bredt nok.

I funksjonen som erfaringskonsulent er det viktig å kunne beskytte seg selv på jobb. Det kan kjennes sårbart å befinne seg i situasjoner som ligner egenopplevde utfordringer, eller kolleger kan komme med kommentarer som oppleves sårende. Da trengs det støtte og veileding, og et eksempel på det er KBTs gruppeveiledningstilbud. Marius Strøm Pettersen fra Erfaringssentrum, Erfaringskonsulentenes interesseorganisasjon, presenterte mulige former for veiledning, støtte og møteplasser. Han tok også opp erfaringskonsulenters behov for kunnskap og beskyttelse, og andre ting som er viktige å huske på når man skal ansette en erfaringskonsulenter. Viktigst av alt – vær forberedt!

De 40 deltakerne på kurset bidro til svært gode diskusjoner, hvor mange interessante problemstillinger og mulige løsninger ble løftet opp i lyset.