Bruker Spør Bruker-evaluering – «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette» – Evaluering av Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

KBT Midt-Norge fikk i oppdrag fra Universitetssykehuset i Nord-Norge og Tromsø kommune å få frem pasientenes erfaringer med Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) i Tromsø. Bruker Spør Bruker-evalueringen har nå resultert i rapporten «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette». Frihet er et grunnleggende gode og noe det er lett…

Les mer

KBT-rapport brukt i ny veileder

Annika Alexandersen (venstre), Astrid Weber (høyre), forfatterne av rapporten «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette». KBTs rapport «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette» blir brukt som underlag i utkastet til et nytt rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern. Rapporten er en Bruker Spør Bruker-evaluering…

Les mer