Veien ut av en spiseforstyrrelse – hva var til hjelp? Rapport fra en Bruker Spør Bruker-undersøkelse

Vi har gleden av å dele vår nylig utgitte rapport, som vi håper kan bidra til økt forståelse og kunnskap om tilfriskningsprosesser ved spiseforstyrrelser sett fra et brukerperspektiv.

Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) har i samarbeid med ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og UiT, Norges Arktiske Universitet gjennomført en Bruker Spør Bruker-undersøkelse for å kartlegge hva personer som selv har hatt en spiseforstyrrelse opplevde som viktig for sin tilfriskningsprosess før, under og etter avsluttet behandling.

Målgruppen er fagpersoner som møter denne pasientgruppen, pårørende og de som selv har en spiseforstyrrelse. Rapporten er delt inn i tre kapitler med underoverskrifter som retter seg mot de ulike målgruppene. Hvert kapittel avsluttes med anbefalinger basert på deltakernes tilbakemeldinger.

Bilde: fra venstre Juni Raak Høiseth, Annika Alexandersen, Gunn Pettersen og Dagfinn Bjørgen.

Fra venstre: Juni Raak Høiseth, Annika Alexandersen, Gunn Pettersen, and Dagfinn Bjørgen

Mange pasienter kan ha vanskelig for å formulere/uttrykke sine behov for hjelp i de ulike fasene i tilfriskningsprosessen. Fagpersoner må forholde seg til pasienter med svært ulike typer spiseforstyrrelser og problemer. Denne rapporten kan bidra til å fremme en effektiv helsekommunikasjon, og således kunne være et godt utgangspunkt for gode spørsmål til enkeltpasienter.

Selvberørte og pårørende som leser rapporten vil ikke bare kunne se at andre har blitt friske fra sin spiseforstyrrelse, men også hva som bidro til dette. Det kan inngi håp om ens egen situasjon, men også hvordan man selv kan gå frem for å oppnå tilfriskning i den situasjonen man selv står i.

Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Rapporten kan leses og lastes ned her:

Veien ut av en spiseforstyrrelse – Hva var til hjelp? Rapport fra en Bruker Spør Bruker-undersøkelse

Besøk ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelsers nettside for å bestille heftet i papirformat gratis.