Prosjektsamling på Frosta – Tjenesteinnovasjon, recovery og forebygging

Bildet fra venstre: Erik Hoås (Stjørdal kommune), Michelle Eilertsen (brukerpanel, Trondheim kommune), Elisabeth Hansen (Mittuniversitetet), Helene Hallberg Toivonen (Timrå kommun), Anette Hammarberg (Timrå kommun), Rolf Mollan (Stjørdal kommune), Karl Johan Johansen (TISIP, KBT), Magnus Byström (Timrå kommun), Sissel Smistad (brukerpanel, Melhus kommune). Bildet er tatt på Valberg slektsgård, i bakgrunnen kan Tautra skimtes.

Tjenesteinnovasjon, recovery og forebygging

20.-21. mars var det ny samling i Interreg Sverige-Norge-samarbeidet om tjenesteinnovasjon på Frosta i regi av Stjørdal kommune.

Bilde: Andreas Evenhus innleder om Stjørdal kommunes tjenester

Bilde: Andreas Evenhus innleder om Stjørdal kommunes tjenester.

Stjørdal kommune ved Andreas Evenhus, Arve Stoum og Nils Baar kunne fortelle at kommunen har en ansattgruppe med stor spredning i både kompetanse, alder og kjønn. De samhandler mye med andre tjenester som NAV og skoler, og har rus- og psykisk helsetjenester organisert i samme enhet.

Et spennende eksempel på Stjørdals tjenester er at man har inngått et partnerskap med Hell treningssenter, slik at brukere av kommunens psykisk helse- og rustjenester kan trene på treningssenter med stor rabatt. Kommunen dekker 1/3, treningssenteret dekker 1/3 og brukerne dekker 1/3 av kostnaden. Dette tilbudet er integrert i flerbrukshuset Bonitas, et treffsted og aktivitetshus i regi av kommunen, organisasjoner og enkeltpersoner.

Stjørdal var en av pionerkommunene for Rask psykisk helsehjelp. Her kan de som ønsker hjelp henvende seg selv, og man får svar innen 48 timer. Stjørdal har satset på recoveryverksted, og har nylig ansatt en erfaringskonsulent.

Videre arbeid i prosjektet

Bilde: Stjørdal kommunes Rolf Mollan forteller om deres delprosjekt om forebygging for unge

Bilde: Stjørdal kommunes Rolf Mollan forteller om deres delprosjekt om forebygging for unge.

Prosjektsamlingen ble brukt på å gjennomgå status og legge videre planer for prosjektene i Östersunds kommun, Timrå kommun, Trondheim kommune, Melhus kommune og Stjørdal kommune. Stjørdals delprosjekt er utvikling av appen/nettstedet «Nedfor», som unge mennesker kan bruke til selvhjelp. Dette er en del av en satsing på forebygging for barn og unge. KBTs Karl Johan Johansen innledet om recovery, og vi diskuterte hvilke implikasjoner det å jobbe recovery-orientert har for kommunene, og hvordan og i hvilken grad delprosjektene fremmer recovery.

KBT har siden sommeren 2016 deltatt i samarbeidet om tjenesteinnovasjon gjennom Interreg Sverige-Norge. Prosjektet gir muligheter for utveksling av erfaringer mellom norske og svenske kommuner, samt med Erfarenhetsforum, som er et sosialt foretak med tilsvarende virksomhet som KBT. Prosjektsamarbeidet vil pågå til sommeren 2019, og vil kunne gi nyttige innspill til utviklingsarbeidet KBT driver innenfor tjenesteinnovasjon. Vi gjennomførte høsten 2017 en studietur til Wales og London i dette prosjektet.