Veien ut av en spiseforstyrrelse – hva var til hjelp? Rapport fra en Bruker Spør Bruker-undersøkelse

Vi har gleden av å dele vår nylig utgitte rapport, som vi håper kan bidra til økt forståelse og kunnskap om tilfriskningsprosesser ved spiseforstyrrelser sett fra et brukerperspektiv. Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) har i samarbeid med ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og UiT, Norges Arktiske Universitet gjennomført en Bruker Spør Bruker-undersøkelse for å…

Les mer

Spiseforstyrrelser og tilfriskning – Hva har brukerne selv behov for?

Fra venstre: Juni Raak Høiseth, Annika Alexandersen, Gunn Pettersen og Dagfinn Bjørgen. KBT Midt-Norge og ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser har fått støtte fra Extrastiftelsen til å gjennomføre en Bruker Spør Bruker-undersøkelse. I prosjektet skal det undersøkes hva tidligere pasienter selv opplever som viktige behov både før, under og etter avsluttet behandling for en spiseforstyrrelse.…

Les mer

Vil du dele dine erfaringer med å motta behandling for spiseforstyrrelser?

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge (KBT Midt-Norge) og ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser har fått støtte fra Extrastiftelsen til å gjennomføre et prosjekt der vi skal undersøke hvilke erfaringer tidligere pasienter med spiseforstyrrelser har når det kommer til hva som var deres behov for hjelp, før de oppsøkte behandling, underveis i tilfriskningsprosessen, mens de var…

Les mer