Velkommen til offisiell åpning av GLIMT!

Du former ditt tilbud

Uformelt treff og mulighet for å skape en god hverdag  

GLIMT – ny møteplass på Heimdal åpner offisielt dørene onsdag 27. november kl. 12:00. Vi holder til i Søbstadvegen 2, 7088 Heimdal (de gamle lokalene til Handelsbanken). Velkommen for en titt, kake eller en trivelig prat!

Vi ønsker å bygge et senter som er tilgjengelig og attraktivt for mange, og dette ønsker vi få til gjennom tilbakemeldinger om erfaringer og tips om hva du føler mangler i Trondheim. I planleggingen og gjennomføringen av aktiviteter vil deltakere kunne være delaktige på lik linje med ansatte. Det vil også bli holdt årlige evalueringsseminar av KBT med ansatte og deltagere, for å diskutere hva som gjøres bra og hvor det ligger utviklingsmuligheter.

Bilde: Fra GLIMTs musikkstudio, PC og mikrofon.

Bildet nedenfor viser programmet de inneværende ukene, og vi samarbeider om å finne gode løsninger for drift og bruk av senteret, samt diskutere videre innhold i workshops og kurs framover.

Bilde: Program for de første ukene på GLIMT Recoverysenter. Uke 48 består av mandagsworkshop om selvutvikling kl. 13:30, sangskrivingsworkshop torsdag 13:30, samt husmøte og undervisning i logic PRO X fredag kl. 13:30.

Senteret skal være åpent 5 dager i uken, 10.00-15:30. I tillegg til at deltakere selv kan holde åpent på lørdager. Målgruppen er alle over 18 år, der vårt mål er å bidra til å øke bevisstheten rundt egen styrke og muligheter. Dette håper vi få til ved å tilby en arena for egenutvikling og kompetanseheving ved bruk av workshops om hverdagsmestring, i tillegg til kunst- og kulturuttrykk.

Vår nisje er musikk og senteret vil bli ledet under en teamleder med utdanning som musikkterapeut. Vi vet at det er mye kompetanse blant de med brukererfaring og vi ønsker at alle kan bidra med det de kan. Vi ser derfor for oss at både deltakere og ansatte kan forberede og lede kurs og workshops.

Senteret er en del av tilbudene i Trondheim kommune, men er drevet av KBT. Følg gjerne GLIMT Recoverysenter på:

Facebook – GLIMT Recoverysenter

Instagram – GLIMT Recoverysenter

Ved spørsmål, ta kontakt på telefon: 929 92 150.