Webinar: Hva bør en fagskole for erfaringskonsulenter inneholde?

KBT jobber med å starte fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. Nå ønsker vi å invitere deg som er erfaringskonsulent til dialog og erfaringsutveksling.

Hva er viktig å vite for en som er ny i rollen? Hvilke dilemma og utfordringer står man overfor? Er det ting du er kritisk til?

Vi tror at dette webinaret vil bli nyttig for deg

  • som føler deg alene i rollen som erfaringskonsulent, og usikker på hva du skal fylle den med,
  • som ønsker en arena for å «tenke høyt» om problemstillinger på jobben
  • som gjerne vil påvirke den kommende fagskolen, og dermed fremtidige erfaringskonsulenters måte å jobbe på

Det vil altså bli mye diskusjon og mulighet for å dele erfaringer, stille spørsmål, og møte andre i lignende situasjon.

Webinaret er også åpent for deg som jobber i samarbeid med erfaringskonsulenter, som ser verdien av erfaringskunnskap, og har meninger om hvordan den best mulig kan brukes for å få bedre tjenester innen psykisk helse og rusomsorg.

Tidspunkt
10. desember 2018 kl. 19.00-20.00

Påmelding her

Du vil få tilsendt det du trenger for å delta.

Vi bruker webinar- og møteplattformen Zoom, som er lett å bruke på alle plattformer (PC, Mac, IOS og Android).