Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser