Linker til videre ressurser om brukermedvirkning for barn og unge

Involvert.no – en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber emd barn og unge Barne-, ungsoms- og familiedirektoratets sider om barnevernet Barnetombudets side om rettigheter Erfaringskompetanses oversikt over nettsider for barn og unge Forandringsfabrikkens publikasjoner helsenorge.no sin side om helserettigheter for barn og unge Helsedirektoratets side om brukermedvirkning Helsedirektoratets side om psykisk helse og livsmestring…

Les mer

Metoder og arenaer for brukermedvirkning – barn og unge

Likeverdig samarbeid – Medbestemmelse i egen plan og prosess som bruker. IP – Individuell plan – Plan/verktøy for et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset hjelpetilbud, med formål om å styrke samhandlingen mellom tjeneste og bruker/pårørende og sikre brukermedvirkning. Planen er brukeren sin plan, og skal være basert på hans/hennes mål og ønsker. Erfaringsmedarbeider – medarbeider med…

Les mer

Brukermedvirkning – en menneskerett

Det blir stadig mer fokus på viktigheten av brukerperspektivet i utformingen og utviklingen av helsetjenester. KBT er opptatt av å løfte frem disse stemmene. Vi tror at gode hjelpetilbud må bygges sammen med de som skal ha nytte av dem i likestilte roller; de som selv kjenner effekten vet best hva som hjelper og ikke

Les mer