Besøk av Mari Holm Lønseth

Mari Holm Lønseth på besøk i KBT (bilde)

23. juli kom stortingspolitiker Mari Holm Lønseth (Høyre) på besøk til KBT. Vi snakket blant annet om psykisk helse-tilbud på både regionalt og nasjonalt nivå, Recovery og de regionale brukerstyrte sentrenes rolle i landet.

Les mer