Blogg: Måter å håndtere den indre kritikeren på (del 3)

I to tidligere blogposts har jeg gitt en innføring i det å bli fri fra den indre kritikeren (se del 1, og del 2). Dette er siste del, som går i gang med noen konkrete strategier du kan bruke for å håndtere kritikeren!

En viktig nøkkel i slikt arbeid er alltid å være tålmodig med seg selv! Gamle vaner er som kjent vonde å vende, og ting tar tid (og hvem tror du den i deg som blir utålmodig er? Riktig, det er kritikeren).

Det er riktig nok godt mulig å merke stor bedring på kort tid. Vær bare klar over at de fleste får «tilbakefall» – spesielt er dette vanlig når man er trøtt, stresset, eller har en dårlig dag.

Det å bli kvitt kritikeren er en langsiktig prosess hvor du jobber med å bli mer og mer bevisst på det som skjer inni deg.

Altså: du jobber med å bli bevisst tegnene på at kritikeren er aktiv i deg. Skriv ned når det skjer, hva den sier og hvordan det føles. Tilstreb å være mest mulig bevisst i hverdagen.

I begynnelsen vil du reflektere over angrepene i etterkant.

Så vil du kanskje bli bevisst at kritikeren er aktiv midt i reaksjonen (enten det er kollaps, rasjonalisering eller protestkamp, se del 2).

Etter hvert vil du være så bevisst at du ikke lar reaksjonen skje, fordi du har blitt i stand til å gjenkjenne angrepet før det får muligheten til å skape en reaksjon i deg.

Da er du ved målet, nemlig å ikke la deg engasjere av kritikeren.

Sagt på en annen måte: den delen av deg som reagerer på kritikerangrepet får ikke lenger ta over og styre showet. Da mister kritikeren makt, og du vil oppleve bedre livskvalitet!

Tips for å håndtere kritikeren

Ok, du har blitt rimelig bevisst både deg selv og kritikeren. Du merker at et angrep er i gang, og det er et kraftig et. Hva gjør du?

  • Lukk øynene og ta et langt pust eller tre.
  • Kjenn beina i bakken og vær bevisst den fysiske kroppen din
  • Vær veldig klar og bevisst om hva som er i ferd med å skje – kjenn følelsene, vær klar over tankene dine.
  • Vend oppmerksomheten din mot kritikeren litt som om den var en annen person, og gjør noe nytt:

Bruk (godhjertet) humor


Vi har alle deler av oss som er unge og redde. Kritikeren er en slik del

Av og til kan det være forfriskende å vitse litt med kritikeren! Det kan ofte være noe komisk med alle disse uoppnåelige (og ofte selvmotsigende) målene som kritikeren har for deg.

Du kan more deg en liten stund over kritikeren, men unngå å la dette pågå for lenge. Det kan fort gli over i en reaksjon, for eksempel rasjonalisering eller protestkamp. Husk at nøkkelen er å ikke la deg engasjere av kritikeren.

Hvis du merker at humoren blir sarkastisk eller «stygg» er det trolig noe i deg som reagerer, og du har blitt fanget igjen.

Hvis denne taktikken skal fungere bør det være noe lettbent og godhjertet. Le av kritikeren som en voksen kan le av et barn som gjør noe naivt og komisk – ikke med stikk av sarkasme eller vond vilje.

Til nå har du forholdt deg til kritikeren som et barn forholder seg til en voksen. Nå er det du som er den voksne, og kritikeren er en umoden del av deg.

Kritikeren er ikke din fiende. Den kan av og til virke fiendtlig, stor og mektig, men i virkeligheten har den faktisk gode intensjoner, og det er egentlig du som har all makten i relasjonen. Hvis du ikke hører på kritikeren har den ingen betydning lenger.

Bruk kraft og bestemthet

Det er fullt mulig å be kritikeren roe seg ned. Du kan si et internt «STOPP – ta en pause» – og så rett og slett ignorer det kritikeren sier.

Nok er nok…

Bruk gjerne litt energi her, men unngå å bli aggressiv på en «stygg» måte. Igjen: den nye relasjonen du har til kritikeren er som en voksen til et barn. En voksen bruker ikke for mye kraft når et barn gjør noe farlig, bare nok til å få oppmerksomheten og avverge skaden.

Det er ingen grunn til å undertrykke hverken barn eller kritikere, fordi du har all makten.

Nøytral konstatering

Dette er min favoritt nå for tiden. Når jeg kjenner angrepet fra kritikeren konstaterer jeg at det er kritikeren (sier internt «kritikerangrep»). Da slipper den taket nærmest umiddelbart, og jeg går videre med dagen min. 

Fordelen med denne metoden er at den er raskt gjennomført, og bruker lite energi. Men av og til kan man få angrep som suger en inn mer, og da kan en av de andre metodene være mer effektiv.

Lytt til kritikeren

Hvis du har tid og overskudd til det kan det være veldig nyttig å lytte til kritikeren. Her er det viktig å være tilstede og klartenkt. For det at du lytter betyr ikke at du nødvendigvis tar innholdet i det den sier for god fisk, og spesielt ikke den underliggende beskjeden om at det er noe galt med deg.

Saken er den at kritikeren ofte vil roe seg ned når den blir hørt. Dette gjelder generelt for alle delene av oss som reagerer. Når vi har noe på hjertet kan det være opprørende å bli oversett. Igjen er dette litt som å forholde seg til et barn. Et barn som har et utbrudd vil ofte roe seg ned når det får oppmerksomhet, og føler seg sett og hørt. Etterpå vil det bli mer i stand til å høre hva du har å si.

Husk: kritikeren har en positiv intensjon

Dette kan virke merkelig, men kritikeren har faktisk gode hensikter til tross for dens destruktive metoder. Det er noe som ligger under som er veldig viktig, og som derfor bruker energi.

Når kritikeren (og de delene av deg som reagerer) kan slappe av mer, får du mer energi, og blir mer fornøyd med livet.

Å håndtere kritikeren – helt kort

Kritikeren er den delen av deg som kritiserer ting ved deg. Den gjør dette fordi den er bekymret og vil unngå at noe ubehagelig skjer (for eksempel kan den gjerne kritisere deg for å slippe å bli kritisert av andre!).

Kritikeren kommer ofte med en kjerne av sannhet, noe som gjør at den kan være vanskelig å ignorere. Men med på lasset følger en hard dom over den du er, noe som er smertefullt og uproduktivt.

Derfor er det viktig å lære seg strategier for ikke å la seg fange i det kritikeren sier. Du vil sitte igjen med sannheten, men ikke dommen.

Det viktigste for å oppnå det, er å øke bevisstheten din rundt det som skjer inni deg når du får et kritikerangrep. Dette vil ta tid.

Vi blir typisk fanget på tre måter: kollaps, rasjonalisering og protestkamp (se del 2).

Ved å endre måten du forholder deg til kritikeren på mister den makt. Du kan bruke humor, kraft eller nøytral konstatering som strategier for å bryte med kritikeren i hverdagen.

Ved å lytte etter den positive intensjonen bak kritikeren, vil den bli mer avslappet. Unngå å gjøre den til en fiende. Prøv heller å se på den som et barn, for dette er mye nærmere sannheten enn at den er et monster.

Hvis du synes denne artikkelen har vært nyttig, er jeg veldig interessert i å høre om det!