Erfaringskonsulent – erfaring som profesjon – program og påmelding

Påmelding er nå åpen!

Klikk her for å melde deg på!

Dette kurset er spesielt for dere som er i en tidlig fase, enten som arbeidsgiver eller som erfaringskonsulent / erfaringsmedarbeider.

En erfaringskonsulent er en person som jobber  i helsetjenesten på bakgrunn av sin egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere, mens andre er rådgivere på forskjellige nivå i tjenesten.

Kurset er preget av mye deltakelse og stort rom for kreativitet, og får gjerne svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Les mer kom kurset her.

Dag 1: 11. april

9.30 Registrering og kaffe
10.00
Åpning og avklaring av forventninger Dagfinn Bjørgen, daglig leder KBT
Hva viser forskningen om erfaringskonsulenter nasjonalt og internasjonalt
10.45Pause
11.00 Å være profesjonell
Astrid Weber, erfaringskonsulent UNN
11.20Gruppearbeid: Å være profesjonell som erfaringskonsulent
11.50Lunsj
12.35Dialog mellom erfaringskonsulent og bruker
Stian Kistrand og Ingrid Alapnes
12.55Gruppearbeid
13.25Pause
13.40 Hvordan bruke din egenerfaring? Å dele erfaringer med intensjon
Astrid Weber, erfaringskonsulent UNN
14.10 Gruppearbeid: et praktisk eksempel
14.30Pause
14.45 Praksiseksempel Siv-Elin Reitan, erfaringskonsulent, Marborg
15.05Gruppearbeid
15.35Pause
15.50 Stillingsbeskrivelser og forberedelse i tjenesten
Dagfinn Bjørgen, daglig leder KBT
16.10 Oppsummering og avslutning
18.00 Felles middag på hotellet

Dag 2: 12. april

8.30FACT: Aktivt oppsøkende team – erfaringskonsulentens arbeid
Morten Brodahl, erfaringskonsulent ROP
8.50Gruppearbeid
9.20Pause
9.35Lovverk: pasientrettigheter med vekt på rett til nødvendig helsehjelp, rett til informasjon og medvirkning
Odd Arvid Ryan, Pasient og brukervernombud, Troms
10.05Gruppearbeid
10.25Pause
10.40Hvordan skape gode relasjoner, og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgiver
Morten Brodahl, erfaringskonsulent ROP
11.00Gruppearbeid
11.30Lunsj
12.15 Hvordan støtte erfaringskonsulenten
Marius Pettersen, Erfaringskonsulent Erfaringssentrum
12.35 Arbeidsgiverperspektivet: Hvordan forberede og lede arbeid med erfaringskonsulenter
Inger Sønderland, prosjektleder Familieprosjektet i Bydel Gamle Oslo
12.55Pause
13.10Gruppearbeid
13.40 Oppsummering og avslutning

(Vi tar forbehold om endringer i programmet)

Priser

Fullpris før 12.03.: 2 900,- etter 12.03.: 3 900,-

Rabattert pris før 12.03.: 2 000,- etter 12.03.: 2 500,- (for studenter, arbeidsledige og andre som trenger lavere pris)

Kun en av dagene: 2 000,-

Meld deg på her!

Påmeldingen er bindende etter 11.03. Avbestilling etter dette tidspunktet vil kunne medføre at vi må fakturere for medgåtte kostnader. 

Praktisk

Sted: Quality Hotel Saga, Tromsø

Prisen inkluderer middag på kvelden den 11.04.

Overnatting besørges av deltakerne selv