Bruker Spør Bruker-evaluering – Hamar kommune

Det ble i 2007-2008 gjennomført en Bruker Spør Bruker-undersøkelse av Hamar kommune. Evalueringen ble gjennomført i perioden for Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2010).

Det ble gjort intervjuer med i alt 29 brukere av Hamar kommunes psykisk helsetjeneste. Hovedmålet med evalueringen var å dokumentere en vurdering av tjenestens måloppnåelse i et brukerperspektiv. Undersøkelsen ble planlagt og tilrettelagt av en prosjektgruppe bestående av Åse Jofrid Søby, Georg Moland, Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund.

Evalueringen omfatter tilbakemeldinger til tjenester for rehabilitering og habilitering. Brukerne mente at fleksibilitet, samtaler og praktiske daglige øvelser og bistand fører til bedre mestring av hverdagen.

Et av ønskene fra brukerne var et fast krisetilbud på kveld og helg. En annen viktig tilbakemelding til kommunen var at væresteder og lavterskeltilbud er viktige for å føle mestring og livskvalitet.

Rapporten inneholder også brukernes tilbakemeldinger på nyetableringen av NAV i kommunen i 2007-2008. Kommunens brukere med rusproblematikk ble ikke inkludert i denne undersøkelsen.

Forfattere:

Dagfinn Bjørgen
Heidi Westerlund

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering, Hamar kommune (2008)