Bruker Spør Bruker-evaluering – Meråker kommune

Det overordnede målet med Bruker Spør Bruker-evalueringen i Meråker kommune var å bidra til forståelse for hva kommunens tjenesteapparat gjorde bra, og hva som kunne forbedres, basert på brukernes erfaringer.

Intervjuene ble gjennomført av Mariann Gladsø og Svanhild Johnsen i november 2007, og rapporten ble skrevet under veiledning av Heidi Westerlund i 2008.

Hovedkonklusjonen var at brukerne var svært tilfredse med psykiske helsearbeidet i Meråker kommune, og at brukernes rettigheter generelt ble ivaretatt på en god måte. Utfordringene for de ansatte i kommunen var å bli mer bevisste på når og hvordan muntlig informasjon ble gitt, og å imøtekomme en merkbar mangel på støttekontakter.

Under dialogkonferansen i mars 2008 var sentrale temaer tilgangen til krisehjelp utover kommunens kontortid, mulighetene for enesamtaler i barselsituasjoner, kommunikasjonen ved legekontoret, erfaringer med psykisk helsevern for den samiske befolkningen og dagsenteret. Mental Helse fremmet et ønske om et samarbeidsmøte med kommunen om hvordan man kunne legge tilrette for brukermedvirkning og å styrke brukerrepresentanter gjennom skolering og opplæring.

 

Forfattere:

Mariann Gladsjø
Svanhild Johnsen
Heidi Westerlund

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering, Meråker kommune (2008)