Bruker Spør Bruker-evaluering – Heimdal treffsted, Trondheim kommune

Som en del av oppfyllingen av kravet om brukermedvirkning i Opptrappingsplanen og ønsket om å gjennomføre en brukerundersøkelse, ønsket Trondheim kommune å benytte seg av Bruker Spør Bruker-metoden. Den er del av en samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og KBT-senteret om evaluering av tilbudet ved de tre treffstedene Veiskillet, Heimdal og Sommerstua. Målsettingen er å få evaluert tjenestetilbudet i Trondheim kommune i et brukerperspektiv.

Treffstedene har først og fremst en sosial funksjon for de som bruker dem. Dette er viktig for mennesker i en situasjon hvor man ikke er i jobb eller har et sted å gå til på dagene. På treffstedene kan man møte likesinnede, og få et nettverk å forholde seg til.

Noen av brukerne formidler at det er trygt å vite at man har treffstedstilbudet. De føler seg trygge på at man blir fanget opp dersom man skulle bli så syk at man har behov for bistand av personalet og andre brukere ved treffstedet. Flere tror tilbudet virker forebyggende på innleggelser.

 

Forfatter:

Heidi Westerlund

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering, Heimdal treffsted i Trondheim kommune (2008)