Bruker Spør Bruker-evaluering – KIM-senteret

Bruker Spør Bruker-evalueringen av KIM-senteret ble gjennomført i 2008-2009. Prosjektet var en del av en kursopplæring av prosessledere i Bruker Spør Bruker.

KIM-senterets medarbeideres erfaringer med brukermedvirkning og nytte av arbeidstreningstilbudet var hovedfokus i evalueringen. Et annet viktig fokusområde i evalueringen var behovet for tilrettelegging ved samtidig behandlings- og arbeidstreningstilbud. En av konklusjonene i evalueringen var at det er viktig med god kontakt og kommunikasjon mellom behandler og den som har ansvar for vurdering av arbeidsevne.

Problemstillingene for evalueringen ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av daglig leder ved KIM-senteret, Kirsti H. Rekdal, og hennes ansatte, og Heidi Westerlund i KBT Midt-Norge.

 

Forfattere:

Heidi Westerlund
Eva Skånøy
Solveig Fredriksen
Dag Øivind Antonsen

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evalueringen av KIM-senteret (2009)