Bruker Spør Bruker-evaluering – Treffstedene Sommerstua, Heimdal og Veiskillet, Trondheim kommune

Som en del av oppfyllingen av kravet om brukermedvirkning i Opptrappingsplanen for psykisk helse, ønsket Trondheim kommune å benytte seg av Bruker Spør Bruker-metoden for treffstedene Heimdal, Sommerstua og Veiskillet.

En tilbakemelding var at det var ønskelig at treffstedtilbudet skulle videreutvikles etter modell fra Dagsverket, slik at brukerne kunne komme og arbeide daglig, og tjene et visst beløp. Det ble pekt på at treffstedene var ment som et midlertidig tilbud, og at fokus burde bli satt inn på å bruke treffstedene som del av en rehabilitering. Det ble foreslått at treffstedene burde samarbeide mer med andre tilbud, som for eksempel Dagsverket og andre kvelds- og fritidstilbud i byen.

Forfattere:

Heidi Westerlund
Dagfinn Bjørgen


Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Treffstedene Sommerstua, Heimdal og Veiskillet, Trondheim kommune (2008)