Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Lerkendal og Heimdal, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker er gjennomført på oppdrag fra Oppfølgingstjenesten i Trondheim kommune, Lerkendal og Heimdal. Rådmannens stab v/Eirik Roos og leder for oppfølgingstjenestene, Stig Antonsen har bedt KBT om å gjennomføre en brukerundersøkelse. Evalueringen omfatter tilbudet til brukere av Heimdal og Lerkendals rus- og psykisk helsetjenester. Den er særlig knyttet til brukere med rusproblemer, og deres erfaringer med tjenestene.

Sentrale spørsmål i evalueringen har vært:

  • Hva er brukernes opplevelse av Oppfølgingstjenestes kvalitet?
  • Hvilke forskjeller er det i kvalitetsopplevelse mellom brukere av rustjenestene, og de i psykisk helsetjenestene?
  • Hva opplevelse som styrker og svakheter med tilbudet?

Det at man får tettere oppfølging i omfang og hyppighet oppgis som en viktig motivasjon for å søke tilbud i oppfølgingstjenesten. Innholdet i tilbudet fra kommunen skiller seg fra det de har hatt i spesialisthelsetjenesten. Brukerne opplever å møte en annen kompetanse og andre arbeidsmetoder, og å bli møtt på det følelsesmessige planet. Bistand til å trene aktivt i forhold til livsproblemer er også en del av det. En bredere forståelse av egne problemer og å få forståelse for oppfølging til behov utover ensidig medisinering og bistand til å mestre hverdagen blir fremhevet som en viktig del av tilbudet.

 

Forfattere:

Dagfinn Bjørgen
Heidi Westerlund
Eva Skånøy

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering av Oppfølgingstjenesten Lerkendal og Heimdal, Trondheim kommune (2010)