Min Stemme Teller – Evaluering av Stangehjelpas tilbud til barn og unge

Som en del av metodeutviklingsprosjektet Min Stemme Teller, som har til formål å utvikle en metode for reell brukermedvirkning for barn og unge, har Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) gjennomført en evaluering av Stangehjelpa Team Barn og Unge sitt tilbud. Stangehjelpa er et gratis lavterskel helsetilbud for alle innbyggerne i Stange kommune. Vi slipper…

Les mer

Brukerstyrte innovasjonsprosesser (BIP) i Melhus kommune

Prosjektleder: Anne R. Benschop Brukerpanelet: Sissel Smistad, Michelle, Bradley Eilertsen, Nils Magne Røstum, May-Helen Erdal , Jeanette Myren og Lorentz B. Westrum Som del av partnerskapsavtalen med Melhus Kommune gjennomfører KBT prosjektet BIP (brukerstyrt innovasjonsprosess) for kommunen i 2015, 2016, 2017 og en videreføring inn i 2018. I desember 2015 ble det etablert et brukerpanel,…

Les mer

Søker unge prosjektmedarbeidere med erfaring fra barnevern

Bilde: Fra venstre: Christina Kildal, Johanne Bakken Moe og Ida Therese Håverstein Er du mellom 18 og 23 år, bor i Trondheim eller nært og har erfaring med å motta hjelpetjenester fra barnevernet? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg! Hva er dette? Prosjektet «Min Stemme Teller» i regi av Kompetansesenter for brukererfaring…

Les mer

Dialogkonferanse i evaluering av Stangehjelpa Team Barn og Unge

Bilde: Fra venstre: Christina Kildal (KBT), Rita Oja (Stangehjelpa), Birgit Valla (Stangehjelpa) og Johanne Bakken Moe (KBT) Den 13. juni var det duket for dialogkonferanse i evalueringen av Stangehjelpa Team Barn og Unge, en del av prosjektet Min Stemme Teller. Prosjektleder Juni Raak Høiseth og prosjektmedarbeidere Christina Kildal og Johanne Bakken Moe fra KBT tok…

Les mer

Erfaringskonsulent – erfaring som profesjon – program og påmelding

Påmelding er nå åpen! Klikk her for å melde deg på! Dette kurset er spesielt for dere som er i en tidlig fase, enten som arbeidsgiver eller som erfaringskonsulent / erfaringsmedarbeider. En erfaringskonsulent er en person som jobber  i helsetjenesten på bakgrunn av sin egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere,…

Les mer

Selvstyrkingskurs på Oppdal!

KBT arrangerer gratis Selvstyrkingskurs på Oppdal fra 1. februar! Selvstyrkingskurset er for alle som trenger verktøy for å hevde seg selv mer, og for å fungere bedre i relasjoner, og livet generelt. Påmelding Har du dårlig selvtillit? Er det utfordrende for deg å hevde deg? Har du vanskelig for å “ta tak” i livet? Trenger…

Les mer

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og brukermedvirkning

Den 13 og 14. November arrangerte Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet en samling for kommuner i region vest, midt og nord som driver med BTI eller skal begynne med det. Målet med samlingen var erfaringsoverføring og kunnskap om arbeidsmåter, og innspill til videre utvikling av modellen. Tema for denne samlingen var ”barn og unges…

Les mer

Skal evaluere Stangehjelpa Team barn og unge

Bilde: Fra venstre: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe.   Siste helga i september var fire engasjerte unge voksne fra prosjektgruppa i Min Stemme Teller samlet på KBT for å få opplæring i Bruker Spør Bruker-metoden. Parallelt med dette foregår rekrutteringen av barn og ungdom mellom 12 og…

Les mer