Brukerspesialistrollen i fokus på ACT/FACT-samling

Bilde: Morten Brodahl og Oda Høilund holder presentasjon om egne erfaringer som erfaringskonsulenter.

 

NAPHA, ROP og Sykehuset Innlandet arrangerer opplæringsprogram i ACT/FACT. Den 25. januar var det samling på Stjørdal.

KBT ved Dagfinn Bjørgen presenterte oppsummert forskning og erfaringer fra erfaringskonsulentarbeidet i egen virksomhet. Fokuset var på hvilke erfaringer som er publisert om brukerspesialist-/erfaringskonsulentrollen, både fra erfaringskonsulentene selv, ansatte og brukere som har møtt brukerspesialist.

Det er noen dilemmaer knyttet til hvordan fag og erfaring både kan utfordre hverandre og kunne ha en likeverdig dialog.  Konklusjonen fra forskningen er at erfaringskonsulent/brukerspesialist/medarbeider med brukererfaring har effekt. De bidrar både til å endre holdninger i tjenesten og til å løfte brukeren som både håpsbærere og samtalepart.

Oda Høilund, erfaringskonsulent i Gamle Oslo i Oslo Kommune, og Morten Brodahl, erfaringskonsulent i ROP kompetansesenter, delte erfaringer. De reflekterte over egne erfaringer med å være brukerspesialist og hvordan denne erfaringen kan brukes. Det er lite eller ingen forskning eller lærebøker som man kan vise til når det gjelder dette, ofte blir det kun egen erfaring man bygger på som erfaringskonsulent som blir gjeldende. Dette er en emosjonell side ved erfaringskonsulenten som når lengre, ved at man hele tiden må fronte sin egenerfaring fra tiden hvor man var mottaker av hjelp selv.

Både Dagfinn, Oda og Morten fremhevet viktigheten av at erfaringskonsulenten (som også de profesjonelle) er åpen for brukerens ønsker og valg. Det blir en balanse mellom å bruke egenerfaring som en har stor tro på selv, og å formidle eller lytte til brukerens egne erfaringer med andre veier til bedring. I et recovery-perspektiv finnes det mange veier til bedring. Alle fremhevet at på linje med krav til profesjonene, så er personlig egnethet viktig. Det er ikke alltid erfaringskonsulenten har rett og det er derfor viktig å utfordre hverandre. På den måten bidrar man også til en likeverdighet i dialogen.

Presentasjonen til Dagfinn kan du lese her: Erfaringskonsulent ACT/FACT-samling 25.1.18