Min Stemme Teller – Evaluering av Stangehjelpas tilbud til barn og unge

Som en del av metodeutviklingsprosjektet Min Stemme Teller, som har til formål å utvikle en metode for reell brukermedvirkning for barn og unge, har Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) gjennomført en evaluering av Stangehjelpa Team Barn og Unge sitt tilbud. Stangehjelpa er et gratis lavterskel helsetilbud for alle innbyggerne i Stange kommune. Vi slipper…

Les mer

Brukerstyrte innovasjonsprosesser (BIP) i Melhus kommune

Prosjektleder: Anne R. Benschop Brukerpanelet: Sissel Smistad, Michelle, Bradley Eilertsen, Nils Magne Røstum, May-Helen Erdal , Jeanette Myren og Lorentz B. Westrum Som del av partnerskapsavtalen med Melhus Kommune gjennomfører KBT prosjektet BIP (brukerstyrt innovasjonsprosess) for kommunen i 2015, 2016, 2017 og en videreføring inn i 2018. I desember 2015 ble det etablert et brukerpanel,…

Les mer

Interregprosjekt: «ReSeNS»

Prosjektet «ReSeNs – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap Norge Sverige», bygger på at samfunnsentreprenørskap og sosiale innovasjoner er en viktig drivkraft i regional utvikling. Begge minsker sosiale utfordringer og bidrar til å skape en mer bærekraftig utvikling. Prosjektet har hatt som ambisjon å møte regionenes innovasjonsbehov og velferdsutfordringer gjennom utvikling av sosiale innovasjoner som nye samarbeidsmodeller…

Les mer

Interregprosjekt: «Tjenesteinnovasjon»

De som har vært med i prosjektet fra KBT er: Heidi Westerlund, Ingvild M. Kvisle og Dagfinn Bjørgen. Representanter fra brukerpanelene har også deltatt på aktiviteter i dette prosjektet. KBT har siden sommeren 2016 deltatt i et samarbeid om tjenesteinnovasjon gjennom et Interregprosjekt. Prosjektet gir muligheter for utveksling av erfaringer mellom norske og svenske kommuner,…

Les mer

Søker unge prosjektmedarbeidere med erfaring fra barnevern

Bilde: Fra venstre: Christina Kildal, Johanne Bakken Moe og Ida Therese Håverstein Er du mellom 18 og 23 år, bor i Trondheim eller nært og har erfaring med å motta hjelpetjenester fra barnevernet? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg! Hva er dette? Prosjektet «Min Stemme Teller» i regi av Kompetansesenter for brukererfaring…

Les mer

Dialogkonferanse i evaluering av Stangehjelpa Team Barn og Unge

Bilde: Fra venstre: Christina Kildal (KBT), Rita Oja (Stangehjelpa), Birgit Valla (Stangehjelpa) og Johanne Bakken Moe (KBT) Den 13. juni var det duket for dialogkonferanse i evalueringen av Stangehjelpa Team Barn og Unge, en del av prosjektet Min Stemme Teller. Prosjektleder Juni Raak Høiseth og prosjektmedarbeidere Christina Kildal og Johanne Bakken Moe fra KBT tok…

Les mer

Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud

KBT har i samarbeid med NAPHA gjennomført et toårig prosjekt om rettighetsinngripende tiltak i kommunale boliger. Prosjektet har vært en kartlegging av eventuell bruk av rettighetsinngripende tiltak overfor personer som bor i kommunale og egne boliger og private institusjoner som kommunene har driftsavtale med. Kartleggingen har sin bakgrunn i strategien «Bedre kvalitet – økt frivillighet.…

Les mer