Studietur til Wales og London

Bilde: Alle studieturdeltakerne med Jas Johal fra Reaching Out East i rutete skjorte i forkant.

 

KBT har siden sommeren 2016 deltatt i et samarbeid om tjenesteinnovasjon gjennom et Interregprosjekt. Målet med prosjektet er å utveksle erfaringer med, utvikle og prøve ut metoder og modeller for tjenesteinnovasjon på tvers av landegrensen mellom Norge og Sverige. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Melhus, Trondheim, Stjørdal, Timrå og Östersund. Prosjektet eies av Stiftelsen TISIP og evalueres av Mittuniversitetet.

Prosjektsamarbeidet vil pågå til slutten av 2018, og vil kunne gi nyttige innspill til utviklingsarbeidet KBT driver innenfor tjenesteinnovasjon.

Som en del av dette prosjektet gjennomførte vi høsten 2017 en studietur til Wales og London. Målet med studieturen var å få informasjon om hvordan man i London, Cardiff og Swansea har utviklet tjenester innen psykisk helse- og rusfeltet, med spesielt fokus på koproduksjon, recovery og tjenesteutvikling/innovasjon. Under finnes en rapport fra studieturen.

 

Forfattere

Ingvild M. Kvisle

Karl Johan Johansen

 

Rapport

Rapport fra studietur til Wales og London i Interreg-prosjekt om tjenesteinnovasjon 2017