Erfaringskonsulentkurs – erfaring som profesjon

En erfaringskonsulent er en person som jobber  i helsetjeneste på bakgrunn av sin egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere, mens andre er rådgivere på forskjellige nivå i tjenesten.

Enten du er arbeidsgiver eller selv skal fylle rollen som erfaringskonsulent, så vil du møte spørsmål om hvilket innhold denne relativt nye yrkestittelen skal ha. Dette kurset gir innsikt i akkurat dette!

Dette kurset holdes ca. to-tre ganger årlig, men kan også holdes på etterspørsel. Ta gjerne kontakt med stian.pedersen@kbtkompetanse.no for forespørsler om erfaringskonsulentkurs.

Målgruppe

 • Arbeidsgivere som har ansatt, eller ønsker å ansette, erfaringskonsulenter
 • Personer som er ansatt/engasjert som erfaringskonsulenter
 • Kollegaer til og ledere for erfaringskonsulenter
 • Personer som ønsker å bli erfaringskonsulent

Innhold

I dette kurset tar vi blant annet for oss:

 • Hvordan være profesjonell som erfaringskonsulent?
 • Hvordan kan en erfaringskonsulent utgjøre en forskjell i sitt arbeid?
 • Hvordan kan arbeidsgivere legge til rette for erfaringskonsulenter?
 • Norske og internasjonale erfaringer med erfaringskonsulenter
 • Kursdeltakernes erfaringer gjennom dialog og gruppearbeid

Det kan variere hvem som er innledere på kurset. Vi pleier å ha med Astrid Weber og Morten Brodahl, som jobber som erfaringskonsulenter. De  forteller om sine erfaringer med profesjonalitet og taushetsplikt, og grensegangene mellom lojalitetsplikten, ytringsfrihet og taushetsplikt.

Vi har også ofte med et innlegg om plikter og rettigheter knyttet til det å være helsepersonell. I tillegg kommer andre aktører med relevant praksiserfaring som vil lære oss om refleksjon om praksis samt hva slags oppgaver og rolle en erfaringskonsulent har.  KBTs Dagfinn Bjørgen forteller om norske og internasjonale strømninger på erfaringskonsulentfeltet, mens KBTs Karl Johan Johansen innleder om veiledning.

Læringsutbytte

Kurset vil gi deg en innføring i relevante emner for en erfaringskonsulent – plikter, rettigheter, profesjonalitet, lojalitet, veiledning, rolleforståelser og oppgaver.

Du vil lære om historien til erfaringskonsulentrollen.

Du vil få mulighet til å bygge nettverk med andre erfaringskonsulenter og andre aktører på feltet.

Organisering

Kurset går over to hele dager.

Kurset består av innledninger og foredrag fra personer på feltet. Det blir også satt av mye tid til gruppearbeid og pauser, slik at kursdeltakerne får mulighet til å bygge nettverk med hverandre.

Kurset blir arrangert årlig hver høst i Trondheim, men er nå omgjort til en webinarserie grunnet Covid-19. Kurset kan på forespørsel arrangeres for større eller mindre grupper, kommuner, organisasjoner, helseforetak eller andre.

Forhåndskunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper. Det anbefales at du har noe kjennskap til erfaringskonsulentrollen fra før av.

Kursledere

Kurset består av foredrag fra følgende:

 • Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Morten Brodahl, erfaringskonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP
 • Dagfinn Bjørgen, daglig leder KBT
 • Karl Johan Johansen, prosjektutvikler KBT

Kursbevis og -materiell

Alle deltakere på kurset vil motta et kursbevis.

Alle kursdeltakere får utdelt deltakerliste og program. Presentasjoner fra foredragsholder blir sendt ut etter endt kurs.

Neste kurs

Det er foreløpig ikke satt opp tidspunkt for nytt erfaringskonsulentkurs. 

Ønsker din arbeidsplass et eget kurs skreddersydd dere? Ta gjerne kontakt på stian.pedersen@kbtkompetanse.no!

Hvor

Pga. Covid-19 holdes kurset digitalt inntil videre. Tidligere har vi hatt kurs i Trondheim, Oslo og Tromsø.

Kontakt/påmelding

Hvis du vil ha beskjed når neste kurs starter, meld deg på vårt nyhetsbrev (sendes ut rundt hver andre måned)!
 
For spørsmål om kurset, ta kontakt med stian.pedersen@kbtkompetanse.no eller 73 84 23 75.