Erfaringskonsulentkurs høsten 2020

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT inviterer med dette til kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge.

Kurset vil være et webinar over fire samlinger og vil ha oppstart torsdag 27. august klokken 13:00. Samlingene vil være på torsdager fra klokken 13:00-15:00 og ha et nytt tema for hver samling.

Samlingene vil starte med en innledning på ca. 40 minutter. Deretter blir det arbeidsoppgaver i gruppe og til slutt en oppsummering.

Vi tar for oss:

-Hvordan skape gode relasjoner og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgiver

-Stillingsbeskrivelse og forberedelse i tjenesten

– Erfaringer i Norge

– Integrasjon av nye roller i tjenester

Kurset er rettet mot de som planlegger å ansette eller har ansatt erfaringskonsulenter, for erfaringskonsulenter som er ansatt i psykisk helse- og rustjenester, eller for de som har lyst til å starte som erfaringskonsulent.

Formålet med kurset er å bidra til å styrke erfaringskonsulentrollen. Kurset vil bestå av foredrag og gruppearbeid som bygger på praktiske eksempler og erfaringer. 

Kurset koster kroner 1200,- for fire samlinger. Du kan også delta på enkeltsamlinger for kroner 350,-.

Ved fullført kurs vil du få et kompetansebevis på gjennomført nettkurs som erfaringskonsulent.

Påmelding til Erfaringskonsulentkurs trykk her.

Foredragsholdere:

Bilde: Daglig leder i KBT Dagfinn Bjørgen.

Dagfinn Bjørgen. Daglig leder i KBT og leder av utviklingsprosjekter for erfaringskonsulenter innen ambulerende team og kommunale tjenester. Har erfaring med å være arbeidsgiver for erfaringskonsulenter. Har arbeidet med utredning av hvordan medarbeider med brukererfaring kan implementeres i Norge i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Årelang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

profileimage

Karl-Johan  Johansen

Karl Johan Johansen har vært med i KBT fra oppstart i 2006 og er i dag styreleder for kompetansesenteret. Har bakgrunn fra undervisning innen psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. I det siste årene har Karl Johan vært prosjektleder på norsk side, i et samarbeidsprosjekt med canadiske partnere, “om sammenligning av rammebetingelser og politikk for erfaringskonsulenter”. Han er forøvrig også fagansvarlig for fagskoleutdanningen for erfaringskonsulenter, som er under etablering ved KBT.

https://www.kbtmidt.no/wp-content/uploads/2017/08/AstridWeber_3-388x220.jpg

Astrid Karine Weber. Ansatt som erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken fra 2008. Medforfatter av heftet «Brukeransettelser – Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter». Har lang erfaring fra psykisk helsefelt som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt i en brukerorganisasjon. Er prosessleder i «Bruker Spør Bruker». Utdannet sosionom.

Bilderesultater for Linda Garvik

Linda Garvik. Erfaringskonsulent og erfaringsformidler ansatt i Bergen kommune. Hennes levde erfaringskompetanse er fra psykoselidelse og hvordan mestre livet med denne krevende lidelse. I dag benytter hun egen erfaring som ressurs i møte med pasient/bruker/beboer og helsepersonell. Sårbarhet er blitt styrke.

Bilderesultater for Morten Brodahl

Morten Brodahl. Tidligere vært tilknyttet brukerorganisasjonen Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) før han ble erfaringskonsulent i 2010. Han er spesielt interessert i sammenhengen mellom avhengighet og psykososiale helseutfordringer. Han ønsker å være en pådriver for reel brukermedvirkning og til at recovery-perspektivet får enda mer innpass i ROP-feltet i Norge Brodahl er erfaringskonsulent og medforsker i NKROP.

Samlingene vil være gå slik

Samling 1
27.08.20
Hvordan skape gode relasjoner og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgiverMorten A. Brodahl
Samling 2
03.09.20
Stillingsbeskrivelse og forberedelse i tjenestenDagfinn Bjørgen
Samling 3
10.09.20
Å være profesjonellAstrid Weber
Samling 4
17.09.20
Å være erfaringskonsulent i praksis i kommune og foretakLinda Garvik