Fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. 

Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre. 

Høsten 2020 startet KBT Fagskole opp undervisningen.

Opptak for skoleåret 2020/21 er avsluttet. Til våren vil det bli mulig å søke opptak til skoleåret 2021/2022.