Hvordan styrke musikkterapitilbudet i rus- og psykisk helsearbeid? – Webinar 15.5.20

Musikkterapi er en integrert behandlingsform innen rus og psykisk helse i flere deler av landet og flere aktører har i en årrekke dokumentert gode erfaringer med dette.

Erlend D. Wormdahl er musikkterapeut ved Glimt Recoverysenter i Trondheim og har erfaring innen rus- og psykisk helse i Fredrikstad, Oslo og Bergen. Under webinaret vil han dele sine erfaringer med musikkterapi innen rus- og psykisk helsetjenester. Han vil argumentere for hvorfor musikkterapi bør implementeres systematisk i Midt-Norge.


Musikkterapi på GLIMT Recoverysenter. Fra venstre: Viggo Sørum Johansen, miljøarbeider og lydtekniker Mikkel Hesseldahl Konyher, og musikkterapeut og senterleder Erlend Daaland Wormdahl. FOTO: Roald Lund Fleiner / napha.no

Arrangørene av webinaret er KoRus MidtGlimt RecoverysenterNAPHA og KBT.

Tid: 15. mai klokken 11:00-12:30


Påmeldingslenke finner du her.  Påmeldingsfrist er 14. mai.


Gjennomføring

  •  Møteledelse ved Arve Almvik, Napha
  • Innlegg ved Erlend Daaland Wormdahl, Teamleder/musikkterapeut, GLIMT Recoverysenter (KBT): Hvordan styrke musikkterapitilbudet i rus – og psykisk helsearbeid? Erfaringer fra musikkterapi i psykisk helse- og rustjenester»
  •  Felles drøfting/refleksjon: Hva kan vi i fellesskap gjøre for å fremme økt bruk av musikkterapi i våre tjenester – både kommunalt og innen spesialisthelsetjenesten?

Her er lenke til selve webinaret

Les KoRus Midts artikkel om musikkterapi her