Erfaringskonsulentrollen – et introduksjonskurs

Erfaringskonsulent (illustrasjon)

Lær om hva rollen som erfaringskonsulent innebærer

 

Når? 13.-14. mars 2024
Hvor? Sorgenfriveien 9, Trondheim

 

Enten du er arbeidsgiver, kollega, karriereveileder eller du selv skal fylle rollen som erfaringskonsulent, vil du møte spørsmål om hva det vil si å være erfaringskonsulent. Dette kurset gir innsikt i akkurat dette!

En erfaringskonsulent er en person som jobber en i helse- eller velferdstjeneste på bakgrunn av sin egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere, mens andre er rådgivere på forskjellige nivå i tjenesten.

Bli kjent med ulike perspektiv

Til dette kurset inviterer vi både ledere, kollegaer, karriereveiledere, ferske erfaringskonsulenter og folk som vurderer å bli erfaringskonsulent. Ulike perspektiv er nyttig for å bli kjent med rollen en erfaringskonsulent kan ha i et team. Det er også nyttig for å se hvilke fordeler og utfordringer det kan være rundt rollen som erfaringskonsulent.

På kurset blir det også foredrag med ulike perspektiv rundt erfaringskonsulentrollen. Se programmet under.

Program Erfaringskonsulent1, vår 2024

Endringer i programmet kan skje.

13. mars klokken 10-16

10.00: Registrering og kaffe

10.15: Velkommen

10.30: Bruk av egenerfaring: bakgrunnen for erfaringskonsulent som virkemiddel nasjonalt og internasjonalt.  Karl Johan Johansen, rektor ved KBT Fagskole

11.00: Pause

11.15: Recoveryperspektivet, Karl Johan Johansen

11.45: Hvordan er det å jobbe i team, som erfaringskonsulent? Tonje Farstad, Erfaringskonsulent og Teamleder ved Glimt Recoverysenter

12.15: Lunsj

13.15: Arbeidsgivers erfaringer med bruk av erfaringskonsulenter i tjenesten, Guro Ulriksen, Avdelingsleder Mestringsteam og erfaringskonsulent Renate G. Waage, Trondheim kommune

14.15: Beinstrekk

14.30: Erfaringskonsulentrollen – Arbeidsoppgaver, karrieremuligheter og stillingsbeskrivelser. Yvonne Vornes, Erfaringskonsulent ved KBT Fagskole.

15.15: Gruppearbeid: Refleksjon rundt rollen

15.45: Gjennomgang av gruppearbeid i plenum

16.00: Takk for i dag

 

18.00: De som ønsker går ut og spiser sammen

14. mars klokken 9-15

 

9.00: Brukerrettigheter: Hvilke utfordringer har de som oppsøker Gatejuristen, og hva slags utfordringer møter en som jobber i Gatejuristen? Hanne Kverndal og Ane Lunde Joakimsen fra Gatejuristen Trondheim

10.00: Refleksjon i plenum

10.15: Pause

10.30: Erfaringskonsulentens rolle fra arbeidstakerperspektivet, Thuy May Mirabel Nguyen og Daniel Mørk, Erfaringssentrum

11.00: Pause

11.15: Sportsklubb med nogo attåt, Yngve Arnesen, Erfaringskonsulent i FIRE- Stiftelsen Ett skritt videre, avd. Stjørdal

12.00: Lunsj

13.00: KBT Fagskole: Hva inneholder studietilbudet, og hvordan er det å være student? Vebjørn Ørsjødal, lektor og Anne Louise Wolff, erfaringskonsulent og tidligere student ved KBT Fagskole

13.45: Pause

14.00: Forts. utdanning for erfaringskonsulenter ved KBT Fagskole

15.00: Takk for i dag

Kursholdere og bidragsytere

Bilde av Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen

Rektor ved KBT Fagskole og styreleder i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenestetuvikling. Karl har engasjert seg rundt utviklingen av erfaringskonsulentrollen i mange år, og var en av ildsjelene som fikk i gang en høyere yrkesfaglig utdanning. Han er også pådriver for et internasjonalt nettverk om utdanning av erfaringskonsulenter.

Johansen er sammen med Målfrid J. Frahm Jensen fagredaktør av en ny bok for erfaringskonsulentenErfaringskonsulent; med mål om endring,  som er forventet i salg i juli 2024.

Fra før finnes det kun en norsk bok om erfaringskonsulenten, som kom ut i 2023 (redaktører: Kristina Bakke Åkerblom og Torbjørn Mohn Haugen)

Bilde av Tonje Farstad

Tonje Farstad

Erfaringskonsulent og teamleder ved Glimt Recoverysenter.

Illustrasjon kvinne (bilde)

Guro Ulriksen og Renate G. Waage

Guro er avdelingsleder i Trondheim kommune, og Renate erfaringskonsulent i mestringsteam. Renate er også tidligere student ved den høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter ved KBT Fagskole.

Bilde av Yvonne Vornes

Yvonne Vornes

Erfaringskonsulent i KBT Fagskole.

Bilde av Ane og Hanne fra Gatejuristen

Ane Lunde Joakimsen og Hanne Kverndal

Ane Lunde Joakimsen og Hanne Kverndal (fagansvarlig) er jurister i Gatejuristen Trondheim. Begge har vært hos Gatejuristen siden 2020, men Ane har i perioden hatt et kort opphold hos NAV Klageinstans. Begge arbeider med saksbehandling i form av juridisk rådgivning, veiledning og representasjon i enkeltsaker for personer som har eller har hatt utfordringer med rus, og har bred erfaring med å veilede og representere klienter som står uten annen mulighet for rettslig bistand. Deres erfaring er at det ikke hjelper å ha rett, om man ikke får hevdet sin rett.

Bilde av Daniel Mørk

Daniel Mørk

Daniel har jobbet som organisasjonsrådgiver i Erfaringssentrum siden mars 2023. Han jobbet før det i Bydel Gamle Oslo ved en rekke prosjekter innenfor psykisk helse og rus. Han har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo.

Bilde av Mirabel Nguyen

Thuy May Mirabel Nguyen

Nguyen er utdannet innen arbeid, personal- og organisasjonspsykologi og tar praktisk prosjektledelse ved UIT. Hun har pasient- og brukererfaring innen psykisk helse- og rusfeltet. I 2021 tok hun opplæring for erfaringskonsulenter ved Erfaringsskolen i Oslo. Mirabel har arbeidet som erfaringskonsulent i Bydel Gamle Oslo, og jobber som gruppeleder i BaR (Barn av Rusmisbrukere). Mirabel har vært styremedlem i Erfaringssentrum siden 2021 og i 2023 ble hun valgt til styreleder, fra mars tiltrer hun som fungerende generalsekretær frem til juli 2024.

Bilde av Yngve Arnesen

Yngve Arnesen

Yngve jobber i FIRE- Stiftelsen Ett skritt videre sin avdeling på Stjørdal. Yngve har en allsidig bakgrunn, blant annet fra prosjektarbeid og idrett. Han liker å jobbe med mennesker, og bruker egenerfaring aktivt i jobben.

Bilde av Anne Louise Wolff

Anne Louise Wolff

Erfaringskonsulent i KBT Fagskole. 

Vebjørn Ovesen Ørsjødal

Vebjørn Ørsjødal

Lektor ved høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter, KBT Fagskole.

Praktiske detaljer

På dette kurset er det fysisk oppmøte for kursdeltakerne. Kurset går over 2 dager.
Vi har begrenset med mulighet for parkering, så vi anbefaler kollektivtransport. Nærmeste busstopp: Bratsbergvegen, Siemens og Valøyvegen.

Når du har fullført kurset, får du et kursbevis.

Priser: For privatpersoner koster kurset 1500,- kroner, for andre 2500,- kroner.  Kursavgiften inkluderer lunsj og kaffe/te/møtemat. Eventuell reise og overnatting må deltakerne stå for selv.

 

 

Meld deg på kurset