Kurs i brukerstyrt evaluering

Illustrasjon

Lær hvordan du kan gjennomføre en brukerstyrt evaluering

Når?  6.-8. mai 2024 (utsatt fra 17.-19. april)
Hvor? Sorgenfriveien 9, Trondheim

Påmelding

 

Brukerstyrte evalueringer av tjenester har blitt mer vanlig i flere land, og går under ulike begrep. I England er "User focused monitoring" benyttet til å involvere brukere i evaluering av tjenester. Også i andre land som Sverige*, Nederland og Norge har denne tilnærmingen blitt benyttet.

 

Dette kurset gir en introduksjon til brukerstyrt evaluering, som kan gjøre deg i stand til å medvirke i prosjekt og evalueringsarbeid (dag 1). Dag 2 og 3 går vi ett skritt videre, og går nærmere inn på fokusgruppeintervju, analysering, rapportskriving og å skrive et prosjekttilbud. Om du etter kurset ønsker å anvende brukerstyrt evaluering, vil det kunne være behov for ytterligere veiledning. Det er mulig å avtale videre veiledning.

Kursets innhold

I dette innføringskurset får du lære hva brukerstyrt evaluering innebærer, og hvordan du kan initiativ til og gjennomføre prosjekter. Vi tar fram noen praktiske eksempler og oppgaver, og går gjennom hvordan kvalitativ metode og fokusgruppeintervju kan anvendes innen brukerstyrt evaluering. Kursdeltakere som har tatt introduksjonskurset tidligere, kan velge å stå over dag 1.

På dag 2 ser vi på analyse av transkriberte intervju. Da vil vi benytte verktøyet NVivo, som effektiviserer analysearbeidet. NVivo har mulighet for en 14-dagers prøvelisens, og vi anbefaler kursdeltakerne å ordne seg tilgang til kurset.

 

Program

Dag 1- introduksjon (6. mai klokken 12-16):

  • Kort introduksjon om brukerstyrt evaluering
  • Etikk
  • Ulike trinn i prosessen
  • Hvilken kompetanse trenger du?
  • Litt om metode (kvalitativ metode, ulike typer design og metodikk)

Dag 2 (7. mai klokken 9-15)

  • Praktisk innføring i fokusgruppeintervju (observasjon av fiktivt intervju eller rollespill)
  • Analysering av et transkribert intervju (anonymisert)

Dag 3 (8. mai klokken 9-15)

  • Lær å skrive en evalueringsrapport - samskriving
  • Lær å skrive et prosjekttilbud

Kursbevis

Når du har gjennomført kurset, får du et kursbevis.

Kursholdere

Bilde av Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen

Rektor ved KBT Fagskole

Johansen har vært med i KBT siden oppstarten og har lang erfaring med prosjekter som har benyttet BSB-metoden. Karl Johan har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i en rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester.

Bilde av Heidi Westerlund

Heidi Westerlund

Prosjektmedarbeider ved KBT Fagskole.

Heidi er samfunnsviter med 25 års erfaring med prosjekter i psykisk helsefeltet. Hun var en av etablererne av KBT i 2005. Heidi har jobbet med brukermedvirkningsprosjekter i mange år og er en av utviklerne av Bruker Spør Bruker. Hun er master i Entreprenørskap, innovasjon og samfunn fra NTNU i voksen alder.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 1. mai.  Billettprisene inkluderer lunsj og møtemat. Prisene ble satt ned 8. april. Ev. reise og overnatting må ordnes av hver enkelt deltaker.

Billettkategorier:
Bedrift: 2500,- kroner
Privatpersoner, brukerorganisasjoner og Regionale Brukerstyrte Senter: 1000,- kroner

Påmeldingen er nå stengt. Spørsmål om kurset kan sendes til post@kbtkompetanse.no