For Linda var KBT Fagskole for erfaringskonsulenter akkurat det hun så etter

I uke 42 hadde KBT Fagskole sin aller første ukesamling hvor det også var mulig med fysisk oppmøte for studentene. Etter flere uker med forberedelser har vi nå endelig tatt i bruk undervisningsrommet i Sorgenfriveien.

KBT Fagskole for erfaringskonsulenter er et nettbasert studie med 3 teoriemner og 2 praksisemner. Noen ganger i løpet av hvert semester arrangeres ukesamlinger hvor det undervises mer intensivt i teoretiske emner.

En av dem som setter stor pris på en uke med fysisk oppmøte er den engasjerte studenten Linda Hamsund.

– Ukesamlingen har vært veldig bra! Det har vært utrolig fint å møte medstudenter og forelesere. Det er lettere å delta og stille spørsmål når man er fysisk tilstede  i undervisningen.

Selv om Linda synes nettundervisningen har fungert bra, synes hun det bedre å delta fysisk på undervisning.

– Det har vært vel verdt turen!

Bilde - undervisning på KBT Fagskole
Studentene på KBT Fagskole sier de setter pris på muligheten til å delta fysisk på undervisning. Her underviser Karl Johan og Tora en gjeng engasjerte studenter.

Å løfte fram erfaringskonsulenten

Fagskolen for erfaringskonsulenter er en viktig satsning for KBT, og da er det godt å høre at tilbudet også blir tatt godt i mot av studentene våre.

– Jeg har vært på leting  etter et slikt tilbud noen år, uten å finne noe. Så dukket fagskolen opp! Det er et spennende tilbud, og akkurat det jeg ønsker å gjøre.

Målet med KBT Fagskole er å kvalifisere personer med egenerfaring fra mottak av helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus til å kunne bruke sine erfaringer i arbeidet.

En erfaringskonsulent kan jobbe både i kommune, spesialisthelsetjenesten, private institusjoner og forvaltning. De inngår i team på linje med andre medarbeidere, og i deres rolle legges det vekt på at de skal fremme brukerperspektivet. De kan også jobbe som en brobygger mellom brukere og pårørende.

– Med fagskolen får vi studenter en formell utdannelse og jeg håper det gjør det lettere for erfaringskonsulenter å anerkjennes av fagpersoner.

Vil bruke erfaringen sin til å hjelpe andre

Vi opplever at studentene på KBT Fagskole er svært engasjerte. Linda Hamsund sitter som vara studentrepresentant i styret til KBT Fagskole, og når vi snakker med henne er det ingen tvil om at hun har et stort og smittende engasjement.

– Jeg håper dette er noe som kan bygges videre på framover. Fagskolen har gjort et godt stykke arbeid, og jeg håper dette kan bli mer kjent i helsetjenestene i kommunene og andre helseinstitusjoner, men også i bedrifter generelt, da erfaringskonsulenter kanskje kan bidra i HR-avdelingene med sin kompetanse.  Mange kommuner ønsker recoverybasert behandling, og jeg ser at det kan bli enda bedre implementert.  Jeg ønsker at erfaringskonsulentene skal få en etablert plass i behandlingstilbudet, for vi er ikke så mange ennå. USA, Storbritannia og Canada har etablert erfaringskonsulenten som en profesjon,  vi har et lite stykke igjen her i Norge. Nå håper jeg utdannelsen til KBT Fagskole  kan bidra med at erfaringskonsulentene får en bredere faglig tyngde.

Linda er svært åpen for nye muligheter når det kommer til en fremtidig jobb:

– Jeg håper denne utdannelsen kan bidra til  få en jobb hvor jeg kan bruke mine erfaringer  til å hjelpe andre. Jeg ser fram til å forhåpentlig finne en arbeidsgiver, være seg i helsetjenesten eller i bedriftsmarkedet som ønsker meg med på laget.

Kombinert fysisk og digital undervisning

På samlingen i uke 42 har vi hatt kombinert digital og fysisk undervisning. Det vil si at vi har hatt noen studenter og forelesere fysisk til stede her i Sorgenfriveien, mens resten har deltatt via digitale plattformer.

– Det har fungert, men vi som er her følger kanskje litt mindre med på studentene som er med digitalt.  Litt startproblemer teknisk men det gikk seg raskt til. Forelesningene har vært veldig interessante og ikke minst nyttige for studiet.  Deltakerne har hatt mye glede og lærdom av å jobbe sammen i gruppearbeidene – vi har mye å lære av hverandres erfaringer. Det er gull verdt!

Styrket samhold og tilhørighet

Også de som jobber med Fagskolen har vært godt fornøyd med uka.

– Det har vært godt å treffe  noen av studentene fysisk og få brukt undervisningsrommet. Nå har vi fått innviet rommet og prøvd alle fasilitetene. Det har stort sett fungert, og det er godt!

Anne Hirrich, administrasjonssekretær ved KBT Fagskole

Studierådgiver Tora har jobbet med Fagskolen helt siden vi utdanningen ble vedtatt. Også hun synes det har vært fint å få møte noen av studentene fysisk.

– Jeg håper alle har hatt en god opplevelse. Jeg føler uka har styrket samholdet og tilhørigheten rundt Fagskolen.

Her holder Astrid Weber digital forelesning både for studentene som var til stede i Sorgenfriveien og de som deltok digitalt.