Levende veileder – musikkterapi

Veiledning i å etablere tilbud innen musikkterapi

Nå kan ledere og ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten få veiledning rundt etablering av musikkterapeutiske tilbud. Erlend Daaland Wormdahl ved GLIMT Recoverysenter deler sine erfaringer fra opprettelse av musikktilbud og sine fagkunnskaper som utdannet musikkterapeut.

Levende veiledere er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Trøndelag, NAPHA, KoRus Midt, RIO, Mental Helse og KBT. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Trøndelag.

Musikk og psykisk helse

Musikk kan ha en positiv innvirkning på den psykiske helsen. Musikkterapi er anbefalt i forebygging, behandling og oppfølging i psykisk helsevern og kommunale tjenester. Mange steder i landet blomstrer musikkterapeutiske tiltak. Med levende veiledning ønsker vi å bidra til flere tilbud i Midt-Norge.

Lær om:

 • Egnede aktiviteter i musikkterapi
 • Musikk som virkemiddel
 • Reflektert bruk av musikk
 • Organisering av musikkterapi

Nysgjerrig?
Ta kontakt med Erlend Daaland Wormdahl:
E-post: erlend.wormdahl@kbtkompetanse.no
Telefon: 989 07 145

Økt livskvalitet

Det å drive med musikk kan gi en følelse av økt livskvalitet. Musikkterapeutiske aktiviteter tar gjerne bort fokuset på terapi. Det handler om å møte andre og dyrke sin interesse for musikk. Å jobbe med musikk kan gi en opplevelse av ansvar, mestring og samhold. Ved å delta på en eller flere musikkaktiviteter kan noen også oppleve mer struktur på hverdagen.

Musikkterapi kan innebære opplevelsesbaserte aktiviteter, som å

 • lytte til musikk
 • produsere musikk i studio
 • spille et instrument
 • synge
 • spille i band
 • diskutere musikk
 • komponere musikk

Hva innebærer levende veiledning?

Det er fortløpende oppstart av veiledning, og individuelle avtaler kan gjøres. Kursene er rettet mot ledere og ansatte i rus- og psykisk helsetjenester, frisklivssentraler, kulturskoler og frivillige organisasjoner. Kursene er både for de som har erfaring fra musikkterapi fra før og de som er helt ferske på feltet. Vi tilbyr:

Regelmessige dialoggrupper i webinar eller i kombinasjon fysisk dialogmøte.   

KBT ved GLIMT Recoverysenter, tilbyr dialoggruppe på zoom for ansatte i kommuner hvor vi kan drøfte muligheter og utfordringer underveis i utvikling av musikkterapeutisk tilbud. GLIMT Recoverysenter vil ved musikkterapeut Erlend Daaland Wormdahl og deltagere fra GLIMT dele sine erfaringer, og sammen hente inspirasjon av hverandre for å se løsninger.

Ulike aktiviteter i lydstudio/musikkrom med instrumenter.   

På GLIMT Recoverysenter kan du få delta på praktiske øvelser. Her kan eventuelt deltakere ved din kommunes tilbud også være med. Her viser vi deg ulike aktiviteter med musikk som virkemiddel, hvor mennesker kan videreutvikle sine interesser.

Formålet er å bidra til å utvikle et musikkterapeutisk tilbud i kommuner. Deltagere fra GLIMT vil delta og både dele sine erfaringer og vise i praksis virkemidler i å utvikle musikk som interesse og positiv aktivitet.  

Individuell veiledning/råd via video eller avtalt besøk ved GLIMT.   

Musikkterapeut Erlend Daaland Wormdahl veileder deg om opprettelse av musikkterapitilbud eller videreutvikling av eksisterende musikktilbud.

Faglig foredrag (webinar eller fysisk på GLIMT Recoverysenter)

Praktiske forutsetninger for musikktilbud :

 • Lydstudio 
 • Musikkrom 
 • Øvingsrom 

Musikkterapi i teori og praksis.