Hefter, kartlegginger, evalueringer og andre rapporter

2020

Bjørgen, D, Kvisle, I.M., Johansen, K.J., Leinan, T.B.S, Benschop, A.R. & Kildal, C. (2020). Legemiddelfri behandling – mitt liv, mitt valg!. (KBT-rapport nr. 2/2020). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. 

Høiseth, J., Kildal, C., Moe, J. B., Nynes, L. E. M. & Evensen, E.E. (2020). Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital. (KBT-rapport 1/2020). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. 

2019

Høiseth, J., Kildal, C., Moe, J. B., Evensen, E. E. & Nynes, L. E. M. (2019). Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av Stangehjelpa Team barn og unge, Stange kommune (KBT-rapprt nr. 1/2019). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2018

Bjørgen, D., Alexandersen, A., Kildal, C., Kvisle, I. M. & Benschop, A. R. (2018). Frisk uten medikamenter? -En sammenstilling og vurdering av de medikamentfrie behandlingstilbudene i psykisk helsevern. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Høiseth, J. R., Alexandersen, A. & Pettersen, G. (2018). Veien ut av spiseforstyrrelse – hva var til hjelp? Bergen: ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Løken, K. H. & Johansen, K. J. (2018). Rapport fra Studietur til Skottland 2017. Sagatun brukerstyrt senter og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT.

2017

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) & KBT Midt-Norge. Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud. En nasjonal kartlegging. Trondheim: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), 1.

Norvoll, R., Høiseth, J. R. & Bjørgen, D. (2017). Både – og. Pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Oslo: Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Rapport fra studietur til Wales og London i Interreg-prosjekt om tjenesteinnovasjon (KBT-rapport 5/2017). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2015

Ness, O., Iversen, Ø., Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2015). Introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi: en forskningsbasert evaluering (Forskningsrapport nr. 14). Drammen: Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

2014

Bjørgen, D., Storvold, A., Norvoll, R. & Husum, T.L. (2014). Alternativer til tvang I. Sett fra et bruker- og fagperspektiv. Porsgrunn: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2.

2012

Westerlund, H. (2012). Mer enn bare ord? Ord og begreper i psykisk helsearbeid. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, 4.

2011

Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2011). Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 4.