Roan – en perle i havgapet

Bilde: Deltakere på dialogmøte i Roan kommune

Øverst fra venstre: Rita S. Møllevik (Enhetsleder pleie og omsorg), Randi B. Andersen (Livsgledekonsulent, hjemmetjenesten), Dagfinn Bjørgen (Daglig leder, KBT). Andre rekke fra venstre: Tina Øverdal (psykiatri- og rustjenesten), Mathilde Hanssen (NHF Roan og Osen), Karen Marie Eian (leder Roan eldreråd), Harriet Larsen (Sektorleder helse og omsorg). Foran fra venstre: Ingvild M. Kvisle, Christina Kildal, Elisabeth Asphaug Rauboti (alle KBT).

 

Tilbud 24/7

Den lille kystkommunen på Fosenhalvøya viser at små kommuner får til mye. Dialogmøtet med Roan kommune var et initiativ fra KBT for å diskutere recovery og brukerinvolvering.

I Roan kommune har man satset mye på brukermedvirkning på individnivå, med mål om at brukere og ansatte utformer tjenestene sammen. Et resultat er et kommunalt tilbud som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, syv dager i uka. Når rus- og psykisk helsetjeneste stenger på ettermiddagen, tar de hjemmebaserte tjenestene over. Brukere av kommunens tjenester kan ringe hjemmetjenesten når som helst, både på kveldstid, natt og helger. Vissheten om at man kan ta kontakt når som helst gir en stor trygghet. Det ble understreket at det viktigste med dette tilbudet er å være et medmenneske – det som trengs er å ha noen som er til stede, å bli møtt og hørt.

 

Aktiviteter og sysselsetting

Bilde: Roan kommunes kommunevåpen

Bilde: Roans kommunevåpen

Tilbudet Sommerklubben startet opp for barn som trenger litt ekstra om sommeren. I starten var målgruppen klassetrinnene fra 6. klasse og oppover, men tilbudet er nå åpent for alle barn i kommunen som et folkehelse- og forebyggingstiltak. Hele 34 barn deltok i 2017. Sommerklubben er et sommerferietilbud med vekt på friluft og natur.

Med en befolkning på kun 959 personer har man satset på et godt samarbeid med nabokommuner. Innbyggerne kan få bistand til sysselsetting og aktivitet, bistand til kontakt med NAV og arbeidsutprøving i lokale bedrifter.

Man jobber i stor grad prosjektbasert i Roan kommune. «Det gylne måltid» er et prosjekt hvor man har hyrt inn kokk, hatt museumsbesøk for å lære om gamle matlagingsskikker, arrangert turer – alt for å lære om sammenhenger mellom psykisk helse, kosthold og aktivitet. Treffstedet Møteplassen, som er åpent to ganger i uka, er en annen suksesshistorie kommunen kan vise til.

 

Trender fra Ungdata

Ungdata viser fortsatt lav debutalder for alkohol i Roan kommune, og som en del av det rusforebyggende arbeidet har man satset på Add a friend – jentegrupper for å styrke jenters selvtillit og sosiale kompetanse (utviklet av KoRus). Målet er at man skal lære å bli kjent med seg selv og hvilke følelser som er normale å oppleve. I tillegg til lav debutalder har Ungdata vist økende ensomhet hos gutter i Roan. Som et resultat har man økt helsesøsterkapasiteten, samtidig som man vurderer egne guttegrupper og helsestasjon for ungdom. Roan kommune tilbyr også foreldreveiledning om rus og psykisk helse til alle foreldre to ganger per år.

 

Recovery og brukerinvolvering

KBT holdt innlegg om brukerinvolvering og ulike veier til å nå målet om at brukernes kunnskap skal bli en del av tjenesteutviklingen.  Det var enighet om å fortsette kontakten og ha en felles vurdering av hvordan KBT kan bidra videre.

Recovery var et annet tema på dialogmøtet, og ansatte i Roan kommune hadde en god definisjon: «Man må arbeide med hånda på ryggen». Det handler om å ikke ta over, men heller å være til stede for den som skal løse problemene sine. Det er det som fører til mestringsfølelse.