Kurs i journalføring 25. november

Tekstplakat: Kurs i journalføring

Kurs for deg som jobber innen helse- og omsorgstjenesten, for eksempel som erfaringskonsulent.

Få en grunnopplæring i dokumentasjon og det å skrive journal. I kurset legger vi vi spesielt vekt på å ivareta bruker- og pårørendeperspektivet. 

Les mer

Boligsosialt utviklingsprosjekt i Trondheim kommune

Prosjektleder: Karl Johan Johansen Prosjektmedarbeidere fra KBT: Dagfinn Bjørgen, Geir Småvik og Michelle Eilertsen. Samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune Sammen med Trondheim kommune skal KBT etablere et samarbeidsprosjekt som skal videreutvikle og justere bo-og tjenestetilbudene for innbyggere som har rus/psykiske lidelser, og som har behov for et tilpasset boligtilbud. Med utgangspunkt i botilbud kommunen har prøvd…

Les mer